Officiële bekendmakingen

Nieuw-Apostolische Kerk publiceert nieuwe omschrijving van de kerk

01.03.2011

Omschrijving van de kerk – deel 1, als artikel in de "Onze Familie"

Zürich. „Wat en wie is de kerk? Wat is de Nieuw-Apostolische Kerk?“ – deze vragen worden beantwoord in het artikel „Nieuwe omschrijving van de kerk“. In het kader van de totstandkoming van de nieuwe catechismus komt de Nieuw-Apostolische Kerk tot andere antwoorden dan vroeger. De kerk van Christus is groter dan de Nieuw-Apostolische Kerk. Daartoe behoren alle in de Drie-enige Naam van God gedoopte mensen, die aan Jezus Christus geloven en Hem als Heer belijden. Deze kerk van Christus is aanwezig op verschillende wijzen in de zichtbaar handelende christelijke kerken – zij het ook niet in volkomenheid.

Vroeger was de omschrijving van de Nieuw-Apostolische Kerk anders. In het geloofsboekje „Vragen en Antwoorden“, de voorloper van de nu ontstane catechismus, luiden vraag en antwoord nummer 167: „Wat is de Nieuw-Apostolische Kerk? De Nieuw-Apostolische Kerk is de kerk van Jezus Christus en komt overeen met de apostolische gemeenten ten tijde van de eerste Apostelen. Als het nieuw opgerichte verlossingswerk van de Heer wordt zij geregeerd door de Heilige Geest.“

De »ene, heilige, algemene en apostolische kerk«

In de nieuwe catechismus zal het antwoord anders luiden: De kerk van Christus is de »ene, heilige, algemene en apostolische kerk«. Zij is zowel verborgen als zichtbaar. Tot de verborgen kerk van Christus behoren al die mensen, die in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest gedoopt zijn, aan Jezus Christus geloven en Hem belijden. De kerk van Christus wordt niet alleen in een van de aanwezige kerken, maar in de verschillende kerken respectievelijk kerkelijke instituten op onderscheidende mate zichtbaar. De kerk van Christus is het duidelijkste daar aanwezig, waar het Apostelambt, de afdracht van de drie sacramenten aan levenden en doden als de juiste verkondiging van het woord aanwezig zijn.

De zin en opdracht van de nieuw-apostolische geloofsleer worden bepaald door het doel. Zo staat er in de nieuwe omschrijving van de kerk: In de Nieuw-Apostolische Kerk worden de gelovigen op het wederkomen van Christus door woord en sacrament voorbereid.

Introductie door middel van artikelen en werkcolleges

De ambtsdragers van de Nieuw-Apostolische Kerk hebben de nieuwe kerkomschrijving in een extra nummer van de „Kerngedachten“ ontvangen. Ten behoeve van de algemene publicatie verschijnt de tekst in het kerkelijke tijdschrift „Onze Familie“. Bovendien beginnen in de Aposteldistricten de eerste werkcolleges voor ambtsdragers en gemeenteverantwoordelijken.

Het eerste deel van een artikelenserie over de nieuwe omschrijving van de kerk is inmiddels verschenen op  Our Family-Online.