Officiële bekendmakingen

Nog dit jaar uitbreiding van de liturgie in de Nieuw-Apostolische Kerk

21.06.2010

Foto: NAK-BB

Zürich. Met de aanvang van het nieuwe kerkelijk jaar wordt in de Nieuw-Apostolische Kerk over de hele wereld een uitgebreidere liturgie ingevoerd. In een brief aan alle kerkelijke ambtsdragers noemde de internationale kerkbestuurder, Stamapostel Wilhelm Leber, de 1e Advent 2010 het startpunt. Al op dit vroege moment heeft hij de verandering kenbaar willen maken, zo schrijft hij.

„De dienst is het centrale gebeuren in onze kerk. Hij is veel meer dan een bijeenkomst van de gemeente, want in de dienst ontmoet God ons en schenkt ons Zijn heil.“ Met deze woorden begint de Stamapostel zijn informatie aan alle ambtsdragers van de kerk over de hele wereld. Hij wijst erop, dat in de kring van Districtsapostelen overleg heeft plaatsgevonden hoe de diensten nog feestelijker vormgegeven zouden kunnen worden. Uiteindelijk is in de herfstvergadering van de Districtsapostelen vorig jaar besloten om een uitbreiding van de tot nu toe gebruikte liturgie in te voeren. De dienst moet niet alleen een verkondiging van het woord zijn, maar moet ook bestaan uit gebeden, sacramentele handelingen, zegeningen en zang. „Vooral wil ik wijzen op het Heilig Avondmaal, dat in elke dienst gevierd wordt.“

Twee wezenlijke punten

Stamapostel Leber deelt de ambtsdragers mee, dat twee wezenlijke veranderingen ten opzichte van de huidige liturgie zullen plaatsvinden: op kerkelijke feestdagen zullen Bijbellezingen in het verloop van de dienst opgenomen worden. Anderzijds zal de viering van het Heilig Avondmaal als sacramentele handeling duidelijker geaccentueerd worden.

Komende zondag zal in alle gemeenten een overeenkomstige brief van de Stamapostel voorgelezen worden, waarmee de gemeenten mondiaal over deze plannen onderwezen worden. De ambtsdragers zullen vanaf juli 2010 worden uitgenodigd voor onderwijsconferenties.