Officiële bekendmakingen

Kerkelijke zegen op robijnen huwelijk

20.04.2010

Kerkelijke zegen op robijnen huwelijk is mogelijk (Foto: NAK NRW)

Zürich. Echtparen, die 40 jaar getrouwd zijn, kunnen op uitdrukkelijke verzoek de kerkelijke zegen op hun robijnen huwelijk ontvangen. Daarover bereikte de vergadering van Districtsapostelen tijdens hun voorjaarsbijeenkomst in maart, in Dortmund, overeenstemming (wij berichten). Het besluit geldt wereldwijd.

Afdracht van kerkelijke zegens bij huwelijksjubilea zijn in de Nieuw-Apostolische Kerk gebruikelijk. Vanaf het zilveren huwelijk tot en met het kroonjuwelen huwelijksjubileum wordt op het huwelijksverbond opnieuw Gods zegen gelegd en de echtparen in de verdere zorg en begeleiding van God aanbevolen. Nu kan, naar de wens van het echtpaar, ook een huwelijkszegen gegeven worden bij de viering van het robijnen huwelijk (40 jaar). Nadere inlichtingen verstrekken de Districtapostelen.

Zegen bij huwelijksjubilea

Het besluit van de Districtsapostelvergadering verbreedt die het scala aan zegens bij huwelijksverjaardagen in de Nieuw-Apostolische Kerk als volgt:

  • Zilveren huwelijk (25 jaar)
  • Robijnen huwelijk (40 jaar)
  • Gouden huwelijk (50 jaar)
  • Diamanten huwelijk (60 jaar)
  • Briljanten huwelijk (65 jaar)
  • Platina huwelijk (70 jaar)
  • Kroonjuwelen huwelijk (75 jaar)

Overeenkomstig nieuw-apostolisch inzicht is het huwelijk een voor het gehele leven aangegane verbintenis tussen man en vrouw. De kerkelijke zegen op het huwelijk heeft voor het echtpaar grote betekenis. Bij de het afdragen van een huwelijkszegen wordt op het huwelijksverbond opnieuw Gods zegen gelegd en de echtelieden worden in Gods verdere zorg en begeleiding aanbevolen.