Officiële bekendmakingen

„Geloven betekent opspringen!“

22.03.2010

"Geloven betekent opspringen" - Stamapostel Leber in de dienst op 21 maart 2010

De grote gemeente in Herne-Wanne-Eickel (Foto‘s: NAK NRW)

Zürich/Dortmund. Aan het einde van de voorjaarsvergadering van het internationale kerkbestuur van de Nieuw-Apostolische Kerk stond de gisteren gehouden zondagsdienst. Stamapostel Wilhelm Leber, die samen met 18 Districtsapostelen en 11 Districtsapostelhelpers uit de gehele wereld naar de grote gemeente Herne-Wanne-Eickel gekomen was, beschreef de meer dan 1.000 deelnemers aan de dienst zijn definitie van geloven: „Geloven betekent opspringen, naar de Heer!“, aldus de kerkbestuurder.

Een indrukwekkend beeld, dat ook een groot Aposteldistrict als Noordrijn-Westfalen niet vaak te zien krijgt: alle Districtsapostelen en Districtsapostelhelpers zaten vereend aan het altaar. Er mankeerde er maar een: Districtsapostel Shadreck Lubasi uit Kenia was verhinderd. Stamapostel Leber gebruikte de internationale bezetting ook voor de voortgang van de prediking, waarin hij Districtsapostel Noel Barnes (Kaapstad, Zuid-Afrika), Markus Fehlbaum (Zwitserland), Guillermo Vilor (Brazilië) en Leslie Latorcai (Canada) aan het altaar nodigde. De grote gemeente was blij, iets van de adem te voelen uit de wereldomvattende Nieuw-Apostolische Kerk.

Groet aan gehandicapte mensen

Aan het begin van de dienst herinnerde de kerkleider aan de vele gehandicapten en hun verwanten. Hij heeft gemerkt, dat 21 maart ook geld als de dag van het Downsyndroom en wilde om deze reden aan al diegenen herinneren, „die een bijzonder leven moeten leiden“. Hen riep hij de woorden uit het boek Jesaja tegemoet: „Troost, troost mijn volk“ (zie: Jes. 40).

Na deze inleidende boodschap van medeleven, legde Stamapostel Leber zijn gedachten over het Bijbelwoord van de dienst uit: „Wie anders kan de wereld overwinnen dan hij die gelooft dat Jezus de Zoon van God is?“ (1 Joh. 5:5). „Wat betekent geloven?“ vroeg hij de samengekomen gemeente. Geloof betekent opspringen, naar de Heer. Geloof heeft iets te maken met verandering en beweging, zo zei hij. „Geloof beïnvloedt onze ideeën en plannen“, dat is meer dan iets alleen maar voor waar houden. Geloof betekent ook het aannemen van goddelijke wegen. „Wie zo gelooft, overwint de wereld“. Stamapostel Leber beschreef „Wereld“ niet alleen als uiterlijke factoren, die de mensen omgeven, maar vooral als innerlijke instelling, die de goddelijke maatstaf tegemoet gaan.

Internationale Districtsapostelvergadering

De dienst op zondag beëindigde de internationale Districtsapostelvergadering, die van 17 tot 21 maart in Dortmund had plaatsgevonden. Het Aposteldistrict Noordrijn-Westfalen was niet alleen maar gastheer, maar werd ook rijkelijk bedacht. Op woensdag 17 maart zwermden de kerkbestuurders voor internationale kerkdiensten naar verschillende gemeenten van de deelstaat uit.

De Districtsapostelvergadering behandelde in twee dagen thema’s van wereldwijde betekenis. Omdat de Nieuw-Apostolische Kerk momenteel aan een eigen, omvangrijke catechismus werkt, waren vele agendapunten van theologische aard. Zo werden o.a. de artikelen over de begrippen Avondmaal en kerk besproken. Wij zullen daarover op andere plaatsen berichten.

Meerdere Achtergrondberichten kunt u vinden op de website van de Nieuw-Apostolische Kerk Noordrijn-Westfalen.