Officiële bekendmakingen

In 2009 in de hele wereld gebeden voor vrede

01.09.2009

Het Hebreeuwse woord „Shalom“ betekent vrede, heil, totaliteit, ongeschonden

Zürich. Al enkele jaren neemt de Nieuw-Apostolische Kerk deel aan wereldomvattende gebeden voor vrede, die traditioneel jaarlijks in september plaatsvinden. De Wereldraad van Kerken (WCC) waarvan het hoofdkantoor zich in Genève bevindt, roept de kerken ertoe op, deel te nemen aan dit initiatief van de Verenigde Naties. In VN-Resolutie 55/282 uit 2001 werd de 21e september tot Internationale Dag van Vrede uitgeroepen.

„Ook voor ons is het onderwerp ‚vrede‘ heel belangrijk“, schrijft het internationale hoofd van de kerk, Stamapostel Wilhelm Leber, in zijn groetwoord aan de Apostelen over de hele wereld. De totale vrede kan slechts door Jezus Christus geschapen worden, „echter ondersteunen wij iedere inspanning om de vrede ook op aarde zeker te stellen.“ Hij roept de nieuw-apostolische ambtsbroeders ertoe op, de Heer erom te bidden, of Hij aan degenen, die daarvoor in deze wereld verantwoording dragen, de nodige wijsheid wil schenken.

In de kerkdiensten van de Nieuw-Apostolische Kerk op 20 september staat het Bijbelwoord uit Jesaja 57:18-19 in het middelpunt, waar o.a. staat: „Vrede, vrede voor iedereen, ver weg of dichtbij“.

Over de Internationale Gebedsdag kunt u meer lezen op de Website „Geweld overwinnen“ van de WCC.