Officiële bekendmakingen

De Heilige Geest en Zijn wijze van werken

11.01.2007

Zürich. Naast de op 24 januari 2006 bekendgemaakte standpunten van de Nieuw-Apostolische Kerk met betrekking tot de Heilige Waterdoop en Heilige Verzegeling, alsmede de verhandelingen over exclusitiviteit,  zijn er uitspraken over de Heilige Geest gedaan. In samenhang met deze twee laatstgenoemde verhandelingen is er de vraag gerezen of er geen tegenstelling bestaat dat aan de ene kant het afdragen van de Heilige Geest tijdens de Heilige Verzegeling aan het ambt van Apostel is gebonden, terwijl aan de andere kant er sprake van is dat de Heilige Geest ook in andere kerkelijke gemeenten werkzaam kan zijn.

Tussen beide uitspraken bestaat er geen tegenstelling.

Samenvatting

Er dient een onderscheid gemaakt te worden tussen de Heilige Geest als derde persoon van de Drie-eenheid en de Heilige Geest als gave of kracht van God, die door het sacrament van de Heilige Verzegeling aan de mensen is doorgegeven.

In de betekenis van het eerstgenoemde  is de Heilige Geest overal werkzaam, dat houdt in ook buiten de Nieuw-Apostolische Kerk. De afdracht van de Heilige Geest als een gave van het sacrament en de daarin opgesloten kracht van God gebeurt door Apostelen, zoals beschreven staat in Handelingen 8: 4-19. Degenen die verzegeld zijn kunnen net zoals Romeinen 5:5 spreken: “omdat Gods liefde in ons hart is uitgegoten door de heilige Geest, die ons gegeven is”.

Dat de afdracht van het sacrament van de Heilige Verzegeling voorbehouden is aan het ambt van Apostel is onlosmakelijk verbonden met de wezenlijke opdracht van het apostelambt om de bruid van Christus te verzamelen en voor te bereiden op de wederkomst van haar Heer.