Officiële bekendmakingen

Theologische uitleg van het begrip ‘verzoeking’ in het gebed ‘Onze Vader’

15.12.2006

Zurich. Een theologische uiteenzetting hoorden de Districtsapostelen aan tijdens de laatst gehouden districtsapostelvergadering in Zürich over het thema: ‘wat betekent de bede in het gebed ‘Onze Vader’: en leid ons niet in verzoeking’. Een uitvoerige beschrijving zal zowel in het kerktijdschrift ‘Onze Familie’, als in het maandelijkse periodiek ‘Kerngedachten’ voor de ambtsdragers in de Nieuw-Apostolische Kerk verschijnen. Wij publiceren hier een korte samenvatting.

 

Samenvatting

Het begrip ‘verzoeking’ in het gebed ‘Onze Vader’ betekent enerzijds dat de mens door God beproefd wordt en anderzijds dat God het toelaat dat Satan de gelovigen beproeft, om hun in ongeloof te leiden. Wanneer God het geloof beproeft, want zo zou het begrip ‘verzoeking’ vertaald kunnen worden,  dan gebeurt dat niet om de mens ten val te brengen, maar om hem in het geloof te bewaren en te versterken.

Voor God heeft de beproeving van het geloof uitsluitend een positieve functie, die ook door de zuiver negatieve bedoelingen van Satan of de menselijke neiging tot zonden, niet teniet kan worden gedaan.

Met de bede ‘…en leid ons niet in verzoeking’, wordt God in het gebed ‘Onze Vader’ gevraagd om zware beproevingen van het geloof niet toe te laten en de macht van Satan voor altijd te vernietigen.