Officiële bekendmakingen

De NAK preciseert haar heilsleer: Exclusief ja, echter zonder aanspraak op alleenrecht

24.01.2006

Zürich. De Nieuw Apostolische Kerk preciseert haar begrip van heil en exclusiviteit. Er wordt openlijk duidelijk gemaakt dat de in de Nieuw-Apostolisch Kerk verzegelde christenen, zich zien als bruid van Christus en daarmede gelegenheid hebben deel te nemen aan de wederkomst des Heren. In het Eindgericht verleent God door Zijn Zoon nogmaals heil. Alle zielen die dan voor God bestaan, verkrijgen in de nieuwe schepping de eeuwige gemeenschap met God.

De op 24-01-2006 gehouden informatieavond in Uster (Zwitserland) betrof niet alleen het veranderde begrip rondom de doop. Ook het nieuw-apostolische begrip over exclusiviteit en heil werd weergegeven.

Verwijten dat de leer van de Nieuw-Apostolische Kerk gebaseerd is op een aanspraak op alleenrecht, worden duidelijk als onjuist van de hand gewezen. God biedt uiteindelijk alle mensen heil en verlossing aan, ook als deze geen lid van de Nieuw-Apostolische Kerk waren. Daarmee maakt de Nieuw-Apostolische Kerk duidelijk dat er eveneens in andere kerken veelvoudige elementen van waarheid te vinden zijn en dat de Heilige Geest ook buiten de Nieuw-Apostolische Kerk werkzaam is.

Tegelijkertijd wijst de Nieuw-Apostolische Kerk elke vorm van religieus fanatisme en fundamentalisme af!

Leest u dienaangaande het originele document "Het begrip van heil, exclusiviteit, heilsnoodzaak van het apostelambt en navolging in de Nieuw-Apostolische Kerk.".