Officiële bekendmakingen

Standpunt van de Nieuw-Apostolische Kerk met betrekking tot het begrip zonde

29.04.2005

Zürich. Al in april vorig jaar kwam de vergadering van Districtsapostelen in Zürich met een nieuw standpunt over het begrip zonde. Het nieuwe daaraan is, dat voor het eerst een onderscheid wordt gemaakt tussen zonde en schuld.

Uitgangpunt voor de definitie van zonde en schuld vormt de Heilige Schrift - de norm waarmee wordt gemeten wordt door Jezus Christus bepaald - de mens kan niet vaststellen wat wel zonde is en wat geen zonde is. Dit zijn belangrijke kernpunten van de nieuwe publicatie. Uit dit standpunt blijkt duidelijk dat de bijbel onderscheid maakt tussen zonde en schuld. Daarom ligt het voor de hand dat de kerk ook van dit principe dient uit te gaan. Zonde is absoluut, schuld is relatief. Dit onderscheid heeft een grote betekenis voor de praktische zielzorg. De Priester kan de macht van de genade benadrukken zonder de zonde te bagatelliseren.

Nadat het standpunt over het begrip zonde in eerste instantie aan de ambtsdragers van de kerk en de gemeenteleden werd doorgegeven, volgt hier nu de publicatie op het Internet, in het Duits, in het Engels en in het Frans.