Officiële bekendmakingen

De 144.000: Standpunt van de Nieuw-Apostolische Kerk

15.04.2005

Zürich. Het getal en de symboliek van de 144.000 hebben in de geschiedenis en leer van de Nieuw-Apostolische Kerk altijd een grote rol gespeeld. Nu is er een omvangrijk standpunt over dit complexe thema verschenen dat overeenstemt met de huidige leer.

Kernuitspraken van dit nieuwe standpunt zijn: Het getal 144.000 heeft een symbolische betekenis. Het gaat hierbij over die zielen, die door Christus bij Zijn verschijnen worden aangenomen. Als eerstelingen beleven zij de grote gebeurtenis van de ontrukking en zij verheugen zich als bruid over de vereniging met hun Zielenbruidegom. Alleen de Heer weet hoeveel zielen deel zullen uitmaken van deze schare.

Intussen is dit standpunt binnen de kerk gepubliceerd en bekend gemaakt. Hier volgt de publicatie op het Internet, in het Duits, in het Engels en in het Frans.