Officiële bekendmakingen

Hersendood/Hartdood: Bekendmaking van de Nieuw-Apostolische Kerk

28.02.2005

Zürich. Vanuit medisch oogpunt gezien is de hersendood gelijk aan de dood van een mens. De Nieuw-Apostolische Kerk sluit zich bij deze beoordeling aan.

De agenda van de vergadering van Districtsapostelen in Singapore op 4 februari 2005 (zie het bericht) bestond o.a. uit het punt: "Hersendood/Hartdood" Onder hersendood definieert de medische wetenschap de volledige en onomkeerbare functieuitval van de hersenen inclusief de hersenstam. Dit wordt gelijkgesteld aan de dood van een mens. De Nieuw-Apostolische Kerk sluit zich bij deze beoordeling aan.

De kerk geeft echter geen verklaring over een exact tijdstip wanneer ziel en lichaam gescheiden worden.

De bekendmaking van de Nieuw-Apostolische Kerk met de titel "Hersendood/Hartdood" kunt u hier lezen - zij is in het Duits, in het Engels en in het Frans beschikbaar.

In een door de vergadering van Districtsapostelen goedgekeurd concept van invoering zal dit thema eerst aan de ambtsdragers van de kerk uitgereikt gaan worden. Begin 2006 zal een uitvoerig artikel in het tijdschrift van de Nieuw-Apostolische Kerk "Onze Familie" gepubliceerd worden.