Officiële bekendmakingen

Aankondiging: Profielschets voor het confirmatieonderricht aangepast

22.10.2004

Nice. Tijdens de vergadering van Districtsapostelen in Nice van 22 t/m 24 september 2004 is de profielbeschrijving voor leerkrachten van het confirmatieonderricht aangepast. Tot dan werd dit onderricht alleen door priesterlijke ambten gegeven, voortaan kunnen alle soorten van onderwijs van de Nieuw-Apostolische Kerk door mannen en vrouwen gegeven worden.

Wat al bij mogelijk was bij de zondagsschool of het godsdienstonderwijs, geldt nu ook voor het confirmatieonderricht. In afwijking met datgene wat in de richtlijnen voor ambtsdragers staat, kunnen nu naast de priesterlijke ambten ook Diakenen of bekwame broeders en zusters confirmatieonderricht geven.

Verder informatie omtrent dit onderwerp zal in de "Kerngedachten voor ambtsdragers" en in een artikel in het tijdschrft "Onze Familie" worden gepubliceerd.