Officiële bekendmakingen

Aankondiging: De bijbel is de grondslag van de nieuw-apostolische leer

22.10.2004

Nice. De vergadering van Districtsapostelen te Nice van 22 t/m 24 september 2004 heeft opnieuw bevestigd dat de bijbel als religieuze grondslag van de leer van de Nieuw-Apostolische Kerk erkend en beschouwd wordt. Normbepalend zijn in het bijzonder de uitspraken van het Nieuwe Testament, in het bijzonder de woorden van Jezus en de brieven van de Apostelen.

Enkele bijbelboeken of bijbelpassages, maar ook de uitspraken van de huidige Apostelen en ambtsdragers van de kerk moeten in de Heilige Schrift een concreet aanknopingspunt hebben. De leer en haar verkondiging mogen niet in tegenspraak zijn met datgene dat in het kernevangelie staat.

Een meer uitvoerig artikel zal in de "Kerngedachten voor ambtsdragers" worden gepubliceerd.