Officiële bekendmakingen

Nieuwe leerstelling omtrent "de grote droefenis"

22.10.2004

Nice. Een groot inhoudelijk thema waarover naar aanleiding van de bijeenkomst van Districtsapostelen in Nice van 22 t/m 24 september 2004 uitvoerig werd beraadslaagd, draagt als titel "de grote droefenis".
Daarmee wordt de gebeurtenis bedoeld die in de Openbaring van Johannes op meerdere plaatsen is beschreven.

Toen Stamapostel Richard Fehr met Pinksteren 2003 de uitbreiding van de leer van onze kerk met betrekking tot de Eerste Opstanding bekendmaakte, kwamen er vervolgvragen op die te maken hadden met de theologische leer - enkele daarvan betroffen het thema "de grote droefenis": wat verstaan wij onder de "grote droefenis". Wanneer begint zij en wanneer eindigt zij? Hoe lang duurt zij? Op wie van ons heeft het betrekking? Welke betekenis heeft zij voor ons?

Tot nu toe was de leer in onze kerk met betrekking tot dit thema "grote droefenis" niet uniform en werd zij bijv. op regionaal gebied anders beklemtoond. De kernuitspraken van de nieuwe bewerking zijn daardoor als nadere precisiering van de huidige leer te interpreteren. Kort samengevat luidt zij:

  • De "grote droefenis" (Openbaring 7:14), de "grote verdrukking" (Mattheüs 24:21) en de "ure der verzoeking" (Openbaring 3:10) staan voor dezelfde tijdsspanne, namelijk van de tijd van het komen van Christus tot het nochmaals komen van de Heer met Zijn gemeente.
  • De ontrukking van de bruid gebeurt in de tijd gezien voor de "ure der verzoeking".
  • De "ontelbare schaar" uit Openbaring 7:9 is niet identiek met de bruid van de Heer en ook is de bruid van de Heer geen onderdeel van deze schare.

Een gedetailleerde uitwerking van dit complexe thema wordt eerst aan de ambtsdragers van de kerk in een speciale uitgave van de "Kerngedachten" voorgesteld, daarna zal er een artikel in "Leer en Inzicht" van de "Onze Familie" gepubliceerd gaan worden.