Officiële bekendmakingen

Aankondiging: Stellingname van de Nieuw-Apostolische Kerk met betrekking tot de evolutietheorie

04.06.2004

Zürich. De Nieuw-Apostolische Kerk ziet in de evolutietheorie geen adequate verklaring voor de schepping, omdat deze theorie God als Schepper in hun beschouwingen niet meeneemt. Daarentegen ziet zij in de wetenschappelijke uitkomsten met betrekking tot de evolutie geen tegenspraak met hetgeen dat in de Bijbel staat.

Dat zijn de kerngedachten van de nieuwe stelling van de Nieuw-Apostolische Kerk voor de evolutietheorie, die kort geleden op de districtsapostelvergadering in Zürich - eind april - is genomen. Heel bewust maakt de kerk het onderscheid tussen evolutietheorie en evolutie - de theorie als wetenschap beschrijft weliswaar de wettten waarnaar de evolutie verloopt, maar zij geeft geen verklaring voor de oorzaak van de schepping. Evolutie daarentegen - dus de voortdurende ontwikkeling van de levende en niet-levende natuur - gebeurt door de door God gemaakte natuurwetten, zij is niet in conflict met hetgeen dat in de Heilige Schrift staat.

De bedoeling is dat nog dit jaar een uitvoerig bericht met betrekking tot dit thema in het kerktijdschrift "Onze Familie" en op het internet gepubliceerd zal worden.