Officiële bekendmakingen

Stellingname van de Nieuw-Apostolische Kerk over het omgaan met sex

02.06.2004

Zürich. De wereldwijde verschillende culturen waarin de kerk werkzaam is in ogenschouw nemend, neemt de kerkleiding stelling over bepaalde vragen die te maken hebben met het omgaan met sex binnen en buiten het huwelijk. Daarbij ondersteunt de kerk alle maatschappelijke inspanningen voor de bijzondere bescherming van huwelijk en gezin.

Op een vergadering eind april zijn de Stamapostel en alle Districtsapostelen uit de gehele wereld het eens geworden over een nieuwe stellingname over bepaalde vragen op het gebied van het omgaan met sex. De verklaringen betreffen onder andere de huidige actuele veel besproken thema's zoals onechtelijke levensgemeenschappen of homosexualiteit. Het is het verlangen van de kerkleiding om daarover duidelijkheid te geven, wat naar de overtuiging van de kerk de wil van God weerspreekt. Zij wil op deze wijze de geloofsbroeders- en zusters behulpzaam zijn om voor God en voor zich zelf een eigen verantwoordelijke keuze te maken.

Het is de bedoeling eerst de Apostelen en de Opzieners, en daarna de districts- en gemeenteambten van de kerk te onderrichten. Begin volgend jaar zullen gedetailleerde artikelen in het jeugdtijdschrift "Spirit" en op het internet gepubliceerd worden.