Officiële bekendmakingen

Nieuw-Apostolische Kerk neemt besluit over nieuw basisdocument

03.06.2004

Zürich. Wat is de Nieuw-Apostolische Kerk? Wat leert zij, hoe is zij ontstaan, wat is haar positie ten opzichte van staat en maatschappij? Deze vragen en meer worden beantwoord door de huidige catechismus van een kerk - de Nieuw-Apostolische Kerk heeft tot nu toe een dergelijk basisdocument niet. Enkel het leerboek "Vragen en Antwoorden", voor het laatst herzien in 1992, is aanwezig. De kerkleiding heeft nu besloten om een nieuw basisdocument samen te stellen.

"Vragen en antwoorden over het nieuw-apostolisch geloof" is een leerwerk dat een lange traditie in de Nieuw-Apostolische Kerk heeft. Reeds Hermann Niehaus, Stamapostel van 1905 tot 1930 heeft daarmee gewerkt. Dit boek voldoet niet meer aan de huidige eisen. De Stamapostel en de Districtsapostelen hebben daarom besloten om een nieuw document samen te stellen. Een speciaal hiervoor opgerichte projectgroep "Het nieuw-apostolisch geloof" werkt onder hoogspanning hieraan. Het is al wel duidelijk dat deze uitgave enige tijd in beslag zal nemen.

Over verscheidene thema's wordt zeer uitvoerig stelling genomen, zoals de Heilige Schrift als basis voor de nieuw-apostolische leer of over het inzicht van de sacramenten die de kerk heeft, toekomstvisie, etc.

Wat op deze plaats wel belangrijk is om te vermelden, is dat de kerk haar boek "Vragen en Antwoorden" ten gunste van dit nieuwe basisdocument zal opgeven.