Officiële bekendmakingen

Nieuw-Apostolische Kerk schrijft nieuwe stellingname over het begrip zonde

02.06.2004

Zürich. Zijn er "grote", of zijn er ook "kleine" zonden? Wanneer weegt de ene zonde zwaarder dan de andere? Dit vroegen de Stamapostel en de Districtsapostelen zich af tijdens de districtsapostelvergadering in Zürich die van 28 - 30 april 2004 werd gehouden. Uitkomst was een nieuwe stellingname over het begrip "zonde", die eerst aan de ambtsdragers van de kerk en daarna aan alle leden en geïnteresseerden worden doorgegeven.

De grondslag voor de beantwoording van de boven gestelde vragen vormt de Heilige Schrift. De maat, waarmee gemeten kan worden, is door Jezus Christus bepaald. Daarom kan de mens niet vastleggen wat zonde is en wat niet. Omdat de Bijbel echter tussen zonde en schuld een onderscheid maakt, ligt het voor de hand dat de kerk zich dit principe ook eigen maakt: zonde is absoluut, schuld is relatief. Daarom zal de Nieuw-Apostolische Kerk in haar nieuwe stellingname met betrekking tot het begrip "zonde", onderscheid maken tussen zonde en schuld. Dit is van groot belang voor de praktische zielzorg. De Priester kan de macht van de genade benadrukken zonder daarmee de zonde te bagateliseren.

Het is de bedoeling eerst de Apostelen en Opzieners, en daarna de districts- en gemeenteambten van de kerk te onderrichten. Begin volgend jaar zal er een serie artikelen in ons tijdschrift "Onze Familie" en op het internet gepubliceerd worden.