Officiële bekendmakingen

Nieuwe regeling met betrekking tot het ambt van Onderdiaken

15.08.2001

Zürich. Wereldwijd dienen in de meer dan 68.000 gemeenten van de Nieuw-Apostolische Kerk ongeveer 265.000 ambtsdragers. Meer dan 90 procent daarvan bestaat uit Priesters, Diakenen en Onderdiakenen: door dit zeer grote percentage is de individuele zielzorg van de ongeveer 10 miljoen nieuw-apostolische christenen en de verzorging van de gemeenten voldoende gewaarborgd!

Omdat - wereldwijd bezien - in de 23 gebiedskerken van de Nieuw-Apostolische Kerk de historische ontwikkeling per land een verschillend verloop heeft gekend, zijn ook de beide ambten van Onderdiaken en Diaken verschillend vertegenwoordigd. Hoewel het twee verschillende ambten zijn, zijn de taken in de loop der tijd steeds meer op elkaar gaan lijken.

De Stamapostel en de Districtsapostelen van de Nieuw-Apostolische Kerk hebben naar aanleiding van een districtsapostelvergadering tot een nieuwe regeling voor het ambt van Onderdiaken besloten: vanaf 1 januari 2002 worden er geen Onderdiakenen meer geordineerd. Het ambt is daarmee niet opgeheven, maar het wordt in de toekomst niet meer opnieuw ingevuld.

Zürich, 29 juli 2001