Officiële bekendmakingen

De Nieuw-Apostolische Kerk vaardigt leidraad uit

26.04.2001

Door middel van een brief die eind januari 2001 in alle nieuw-apostolische gemeenten werd voorgelezen, werden de gemeenteleden door de leider van de Nieuw-Apostolische Kerk, Stamapostel Richard Fehr, geïnformeerd over de invoering van een leidraad. Met deze leidraad "Dienen en leidinggeven in de Nieuw-Apostolische Kerk" zijn daardoor voor alle ambtsdragers en geloofsbroeders- en zusters, die leidinggevende taken in de gemeenten vervullen, uniforme en bindende richtlijnen geschapen.

Om de inhoud van deze leidraad aan u kenbaar te maken, drukken wij de gehele tekst af, onderverdeeld in de volgende hoofdstukken: