Archief

De liturgie in de Nieuw-Apostolische Kerk vanaf de 1e Adventzondag 2010

(08.11.2010) Zürich. De liturgie regelt en ordent de volgorde van muziek, gebeden, lezing, prediking en toediening van de sacramenten in de diensten. Met het begin van het nieuwe kerkelijk jaar wordt in de Nieuw-Apostolische Kerk een verbetering van kracht (wij berichtten). In het bijzonder de viering van het Heilig Avondmaal zal met de aangereikte elementen in de liturgie nog waardiger worden vormgegeven. Stamapostel Wilhelm Leber, internationaal leider van de kerk, verklaarde met betrekking hiertoe, dat de nieuwe liturgie meer plechtigheid in het verloop van de dienst zal brengen. [meer...]

Gebed voor wereldvrede 2010

(09.09.2010) Zürich. De in de wereld verbreide Nieuw-Apostolische Kerk zal ook dit jaar op de ‚Dag voor de Vrede in de Wereld‘ van de UNO overal bidden voor de wereldvrede. Stamapostel Wilhelm Leber schrijft: „Wij willen ook dit jaar rekening houden met de Internationale Gebedsdag voor de Vrede.“ Daartoe zal in de weekdienst op 22 of 23 september in het aanvangsgebed aan de vrede in de wereld en de samenleving herinnerd worden. [meer...]

Nog dit jaar uitbreiding van de liturgie in de Nieuw-Apostolische Kerk

(21.06.2010) Zürich. Met de aanvang van het nieuwe kerkelijk jaar wordt in de Nieuw-Apostolische Kerk over de hele wereld een uitgebreidere liturgie ingevoerd. In een brief aan alle kerkelijke ambtsdragers noemde de internationale kerkbestuurder, Stamapostel Wilhelm Leber, de 1e Advent 2010 het startpunt. Al op dit vroege moment heeft hij de verandering kenbaar willen maken, zo schrijft hij. [meer...]

Catechismus van de Nieuw-Apostolische Kerk bijna klaar

(08.06.2010) Zürich. De inhoudelijke werkzaamheden aan de catechismus van de Nieuw-Apostolische Kerk zullen in het begin van zomer 2010 beëindigd zijn. Dat deelt Stamapostel Wilhelm Leber, leider van de Nieuw-Apostolische Kerk Internationaal, mee. „Ik ben blij, dat onze catechismus nu na meer dan zeven jaar intensieve arbeid bijna klaar is. Mijn hartelijke dank gaat uit naar alle bij de verwezenlijking van dit werk betrokken Apostelen en broeders en zusters“, aldus de Stamapostel. [meer...]

Geloofsbelijdenis van de Nieuw-Apostolische Kerk herzien

(06.06.2010) Zürich. Met ingang van heden verschijnen de tien artikelen van het geloof van de Nieuw-Apostolische Kerk in een andere formulering. In opdracht van Stamapostel Wilhelm Leber heeft een werkgroep de nieuw-apostolische geloofsbelijdenis herzien. Daarvan zegt de internationale kerkbestuurder: „Als gevolg van enkele veranderingen in de inhoud van de leer, zoals bijvoorbeeld ons inzicht over de doop, werd een herziening noodzakelijk.“ Het is gebleken, aldus de Stamapostel, dat een nauwkeurigere omschrijving van sommige uitspraken gewenst was. De fundamentele structuur van de geloofsartikelen is onveranderd gebleven. [meer...]

Wereldwijd ledental van de kerk eind 2009

(03.05.2010) Zürich. Over de hele wereld belijden circa 10,5 miljoen mensen het nieuw-apostolische geloof. Dat is 400.000 leden ofwel 3,7 procent minder dan vorig jaar. Reden daarvan is, dat in enkele landen (vooral in Afrika) jarenlang te weinig overleden leden zijn uitgeschreven. Dat werd aan de hand van analyses en met hulp van officiële sterftecijfers in de verschillende landen vastgesteld. [meer...]

Kerkelijke zegen op robijnen huwelijk

(20.04.2010) Zürich. Echtparen, die 40 jaar getrouwd zijn, kunnen op uitdrukkelijke verzoek de kerkelijke zegen op hun robijnen huwelijk ontvangen. Daarover bereikte de vergadering van Districtsapostelen tijdens hun voorjaarsbijeenkomst in maart, in Dortmund, overeenstemming. Het besluit geldt wereldwijd. [meer...]

Geen kerkdiensten op Nieuwjaarsmorgen

(20.04.2010) Zürich. In het kader van de besprekingen gedurende de laatste Districtsapostelvergadering in Dortmund hebben de internationale kerkbestuurders besloten, dat op Nieuwjaarsmorgen 2011 wereldwijd geen nieuw-apostolische kerkdiensten zullen plaatsvinden. In de plaats daarvan worden de gemeenten op zondag 2 januari 2011 in de diensten uitgenodigd. [meer...]

Apostel Raúl Montes de Oca wordt de opvolger van Districtsapostel Vilor

(29.03.2010) Zürich/Brasilia. Districtsapostel Guillermo Vilor zal in oktober van dit jaar de welverdiende ambtsrust ontvangen. Hij wordt in mei 66 jaar. In een brief aan de gemeenten in zijn werkgebied maakt Districtsapostel Vilor zijn opvolger bekend: Apostel Raúl Montes de Oca. De 57-jarige woont in Colonia Suiza, Uruguay. [meer...]

Wisseling in de leiding van de Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland vanaf 2011

(28.03.2010) Zürich/Hilversum. Vanaf het komende jaar zal de leiding van de Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland door Districtsapostel Armin Brinkmann van Noordrijn-Westfalen worden overgenomen. Dit maakte Stamapostel Wilhelm Leber tijdens de vandaag gehouden feestdienst in Hilversum bekend. De huidige Districtsapostel Theodoor de Bruijn (64) zal in mei volgend jaar wegens het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd op feestelijke wijze in de rust gaan. [meer...]