Archief

Nieuw standpunt over transseksualiteit

(11.01.2007) Zürich. De Nieuw-Apostolische Kerk publiceert een nieuw standpunt over transseksualiteit. Daarin staat o.a.: of en in welke omvang een mens, die in zijn transseksualiteit onherroepelijk is vastgelegd, door de geslachtsaanpassingen schuld tegenover God op zich laat, is alleen voorbehouden aan het oordeel van God. Geslachtsaanpassingen zijn onderdeel van de eigen verantwoording. [meer...]

De Heilige Geest en Zijn wijze van werken

(11.01.2007) Zürich. Naast de op 24 januari 2006 bekendgemaakte standpunten van de Nieuw-Apostolische Kerk met betrekking tot de Heilige Waterdoop en Heilige Verzegeling, alsmede de verhandelingen over exclusitiviteit, zijn er uitspraken over de Heilige Geest gedaan. In samenhang met deze twee laatstgenoemde verhandelingen is er de vraag gerezen of er geen tegenstelling bestaat dat aan de ene kant het afdragen van de Heilige Geest tijdens de Heilige Verzegeling aan het ambt van Apostel is gebonden, terwijl aan de andere kant er sprake van is dat de Heilige Geest ook in andere kerkelijke gemeenten werkzaam kan zijn. [meer...]