Archief

Theologische uitleg van het begrip ‘verzoeking’ in het gebed ‘Onze Vader’

(15.12.2006) Zurich. Een theologische uiteenzetting hoorden de Districtsapostelen aan tijdens de laatst gehouden districtsapostelvergadering in Zürich over het thema: ‘wat betekent de bede in het gebed ‘Onze Vader’: en leid ons niet in verzoeking’. Een uitvoerige beschrijving zal zowel in het kerktijdschrift ‘Onze Familie’, als in het maandelijkse periodiek ‘Kerngedachten’ voor de ambtsdragers in de Nieuw-Apostolische Kerk verschijnen. Wij publiceren hier een korte samenvatting. [meer...]

Richtlijn voor het omgaan met Aids: De Nieuw-Apostolische Kerk heet iedereen welkom!

(02.06.2006) Zürich. “The New Apostolic Church will welcome those with HIV and Aids and their families with love and acceptance. The Christian response to a person with HIV/Aids must be compassionate, helpful, and redemptive. Jesus, as our example, cared for those with disease with a personal demonstration of God's love (Luke 5:12-16)." Met deze woorden begint de nieuwe richtlijn van de Nieuw-Apostolische Kerk over het omgaan met HIV/AIDS. [meer...]

Nieuw leerinzicht: De “Zonnevrouw” moet niet als de Nieuw-Apostolische Kerk worden opgevat

(31.05.2006) Zürich. Tijdens de vergadering van Districtsapostelen van de Nieuw-Apostolische Kerk in Karlsruhe, is overeenstemming bereikt over een andere inzicht wat betreft de vergelijking van de “Zonnevrouw” (Openbaring 12). Onder de “Zonnevrouw” verstaat de Nieuw-Apostolische Kerk voortaan de gemeenschap van de gelovigen, die een bijzonder nauwe band met Jezus Christus hebben; die in Hem geloven en Hem belijden. [meer...]

De NAK preciseert haar heilsleer: Exclusief ja, echter zonder aanspraak op alleenrecht

(24.01.2006) Zürich. De Nieuw Apostolische Kerk preciseert haar begrip van heil en exclusiviteit. Er wordt openlijk duidelijk gemaakt dat de in de Nieuw-Apostolisch Kerk verzegelde christenen, zich zien als bruid van Christus en daarmede gelegenheid hebben deel te nemen aan de wederkomst des Heren. In het Eindgericht verleent God door Zijn Zoon nogmaals heil. Alle zielen die dan voor God bestaan, verkrijgen in de nieuwe schepping de eeuwige gemeenschap met God. [meer...]

Nieuw-Apostolische Kerk wijzigt het doopbegrip Dopen in drie-eenheid worden voortaan erkend als geheel geldig

(24.01.2006) Zürich. Met ingang van 24 januari 2006 wijzigt de Nieuw-Apostolische Kerk haar begrip van Doop en Verzegeling. Een speciaal daarvoor gehouden informatieavond in Uster (Zwitserland) werd per satelliet over de hele wereld uitgezonden naar alle nieuw-apostolische gemeenten. [meer...]