Apostel Paul Ufuoma Ogboru overleden

24.02.2020

Photo: NAKI

Zürich. "We nemen afscheid van onze vriend en Paul Ufuoma Obboru" - dit is wat stamapostel Jean-Luc Schneider meedeelde in zijn condoleancebrief aan alle apostelen wereldwijd op 21 februari. Na een lang ziekbed overleed de 61-jarige apostel op donderdag 13 februari 2020.

Paul Ogboru werd geboren op 20 maart 1958 in Eku (Nigeria). Als jongeman leerde hij de Nieuw-Apostolische Kerk kennen en werkte hij als jeugd- en koorleider. Een paar jaar later ontving hij het ambt van diaken en was vervolgens voor de kerk in verschillende ambten werkzaam. Op 10 januari 2016 ontving hij het ambt van apostel.

Een ervaren en trouwe ambtsdrager

Districtsapostel Michael Ehrich, wiens districtapostelgebied het land Nigeria omvat, beschrijft apostel Paul Ogboru als een ervaren en trouwe ambtsdrager die zijn oprechtheid en bereidheid om God te dienen, veelvoudig heeft bewezen.

"Wij bieden onze oprechte voorbede voor de nabestaanden - vooral voor zijn vrouw en kinderen met hun gezinnen en voor al degenen die bedroefd zijn. Moge onze hemelse Vader hen veel troost, kracht en vertrouwen geven in deze moeilijke tijden van afscheid," zo schrijft stamapostel Schneider in zijn overlijdensbericht.

Categorie: Afrique