Videotoespraak door de stamapostel over het ambtsbegrip

05.04.2019

photo: NAC Australia

Zürich. Aankomende dinsdag 9 april 2019 zal stamapostel Jean-Luc  Schneider zich door een uitgezonden toespraak wenden tot alle gemeenten van de Nieuw-Apostolische Kerk wereldwijd. De veranderingen in het tot nu toe geldende ambtsbegrip zullen vanaf Pinksteren 2019 van kracht worden.

Al enige jaren hebben de internationale bijeenkomsten van de districtsapostelen, een belangrijk beslissingsorgaan in de kerk, zich bezig gehouden over dit thema. Na de in 2012 verschenen Catechismus van de Nieuw-Apostolische kerk waarin het kerkbegrip en het begrip over de sacramenten uitvoerig is beschreven, zal nu ook het ambtsbegrip volgen.

Een belangrijke stap

De stamapostel en de districtsapostelen zijn zich ervan bewust dat het om de aan te kondigen vernieuwingen zich om een belangrijke verandering in de traditie gaat. De stamapostel “is echter volledig daarvan overtuigd dat de verandering een zegenrijke uitwerking op de kerk zal hebben”.

Zoals eerder bericht wil de kerkleiding de hiërarchie op het gebied van ambten aanpassen aan de tegenwoordige tijd. In de toekomst is er een sterkere onderscheiding tussen ambt en leidinggevende taken te maken. Al afgelopen jaar werd deze nieuwe regeling uitgevoerd op het niveau van het ambt van apostel: sinds juni 2018 worden districtsapostelen niet meer gewijd, maar krijgen een opdracht. Aan hen wordt geen bijkomende ambtsvolmacht gegeven, maar een leidinggevende taak. Dit zal in de toekomst ook met het priesterlijke ambtsniveau gaan gebeuren.

Communicatie-tijdlijn

Om een zorgvuldige communicatie, en in het bijzonder aan de ambten, zeker te stellen, houdt de internationale kerkleider een videotoespraak aan de leden van de kerk. Het communicatie-tijdpad ziet er als volgt uit:

1.     Eerst zal een uitgezonden toespraak van de stamapostel zelf, de gemeenten over de hele wereld over de veranderingen in de kring van ambtsdragers voorbereiden. Dit zal tussen 9 en 12 april 2019 in alle districtsapostelgebieden uitgezonden worden. Dat kan grensoverschrijdend of apart gebeuren, al naar gelang de mogelijkheden. In vele kerkgebieden in Europa zal op 9 april 2019 ’s avonds om 20 uur een SAT- uitzending voor alle geïnteresseerde gemeenteleden plaatsvinden.

  1. Deel twee van het communicatie-tijdpad behelst bijeenkomsten met een PowerPointpresentatie voor de actieve ambtsdragers van de Nieuw-Apostolische Kerk, deze zullen voor Pinksteren 2019 worden gehouden. In aansluiting op de scholing van de actieve ambtsdragers zal een zelfde bijeenkomst voor de ambtsdragers met ambtsrust en geïnteresseerde gemeenteleden volgen.

 

3.     Ook een fundamentele, theologische uitleg over het ambtsbegrip in de Catechismus van de Nieuw-Apostolische Kerk is ontwikkeld. Het wordt als uitgewerkte schriftelijk basisbegrippen ter beschikking gesteld. Eveneens zal een dienovereenkomstig extra nummer van de “Kerngedachten” zich met het thema bezig houden.

Videotoespraak ook online

De videopresentatie op 9 april 2019 zal ‘s avonds om 20.00 uur per satelliet in daartoe bestemde ontvangstplaatsen uitgezonden worden. Daarop volgend zal de video op de websites van de internationale kerk – nak.org en nac.today – als een video-stream ter beschikking staan.