Districtsapostel Karnick overleden

13.03.2019

Foto: Michael Voigt

Zürich/Magdeburg. 47 Jaar lang was Siegfried Karnick ambtsdrager in de Nieuw-Apostolische Kerk, waarvan bijna 30 jaar als apostel. Op maandag 11 maart 2019 is hij in de leeftijd van 91 jaar vredig ingeslapen.

De districtsapostel in ruste woonde en werkte vele tientallen jaren in Magdeburg. Op 31 december 1972 kreeg hij de taak om de leiding over te nemen voor de toenmalige gebiedskerk Magdeburg uit de hand van stamapostel Walter Schmidt. Geografisch gezien omvatte het werkgebied de verzorging van de nieuw-apostolische gemeenten in Estland, Polen, gedeelten van Rusland en in Duitsland de bondsstaat Sachsen-Anhalt.

Muziek was zijn leven

In 1928 werd Siegfried Karnick in Danzig geboren. Zijn levensloop verwijst naar vele momenten van vreugde en verdriet. Zijn hart hoorde toe aan de muziek, tot het laatste toe. Nog op het ziekbed componeerde hij. In zijn jongere jaren stimuleerde hij met grote vakbekwaamheid het nieuw-apostolische liederengoed. Van 1982 tot 1989 was hij voorzitter van de werkgroep “Koren en liederen”, destijds opgericht door stamapostel Hans Urwyler. Hij componeerde talrijke koorzettingen voor de nieuw-apostolische liederenbundels of ook orgelliteratuur.

Hulpbereid en ijver

Op 26 oktober 1997 werd hem door de toenmalige stamapostel Richard Fehr de welverdiende ambtsrust verleend. Zijn opvolger werd Wilfried Klingler, die zijn voorganger waardeerde om zijn grote ijver: “Voor districtsapostel Karnickstond de mens op de voorgrond. Vaak heeft hij degenen geholpen die met een verzoek naar hem kwamen en op een snelle en persoonlijke wijze geholpen.” De laatste maanden zijn voor hem en zijn familie zeer zwaar geweest.

Wij gunnen hem daarom de rust van het heengaan en bidden voor zijn vrouw en familie. Stamapostel Jean-Luc Schneider zal de troostdienst in Magdeburg houden.

Categorie: nl