Apostel Xavier Arèse uit Frankrijk overleden

10.04.2015

Apostel Xavier Arèse † (Foto: ENA France)

Zürich. Slechts 54 jaar werd apostel Xavier Arèse. Hij overleed op dinsdag 7 april 2015 na een lange tijd van lijden en laat een vrouw en twee kinderen achter. Wij nemen afscheid van een liefdevol mens.

Op 4 maart 1961 werd Xavier Arèse geboren. Zijn bijzondere voorliefde gold de muziek. Als een getalenteerd pianist, organist, koorzanger en koorleider was hij betrokken bij activiteiten in de gemeente. In 1991 werd hij tot priester gewijd. Op 15 september 2013 ontving hij het ambt van apostel. Na een langdurige ziekte overleed hij op vredige wijze. De rouwdienst wordt door stamapostel Jean-Luc Schneider op dinsdag 14 april 2015 in Montreuil, in de buurt van Parijs, gehouden.

Vreugde in het ambt

Xavier Arèse diende in de verschillende ambten steeds met vreugde en enthousiasme; door zijn hartelijkheid kon hij de harten van de gelovigen voor zich winnen. Hij verstond ook de kunst om de Europese en Afrikaanse gemeenteleden tegelijkertijd aan te spreken.

Onze innige deelneming gaat uit naar de familie.

Categorie: nl