Catechismus van de Nieuw-Apostolische Kerk in Vragen en Antwoorden

16.03.2015

De bijeenkomst van districtsapostelen vond plaats in het hoofdkantoor van de kerk in Zürich (foto: NAKI)

Stamapostel Schneider in Schaffhausen-Neuhausen (foto: NAK Schweiz)

Zürich. De sinds december 2012 bestaande catechismus van de Nieuw-Apostolische Kerk (CNK) zal op 1 september 2015 in een onderwijskundig voorbereide variant worden gepubliceerd. In de vorm van Vragen en Antwoorden zal deze referentiegids in het bijzonder bij opleidingen en onderricht gebruikt gaan worden.

Al kort na de uitgave van de CNK uitte de kerkleiding de wens om dit standaardwerk ook in een bewerking te publiceren die nadrukkelijk voor onderwijsdoeleinden is toegespitst. Daartoe werd de tekst van het leerwerk in 750 Vragen en Antwoorden onderverdeeld. De taal is waar mogelijk kort en bondig geformuleerd, zonder te veel vaktermen te gebruiken. Waar vaktermen niet vermeden konden worden, werden ze uitvoerig verklaard. Daarnaast bevat de nieuwe variant op centrale plaatsen volledige citaten uit de Bijbel in plaats van het alleen vermelden van de bijbelverzen.

Vijf hoofdtalen

De inhoudelijke werkzaamheden aan de “Catechismus in Vragen en Antwoorden” (CNK VA), is ondertussen tot een afronding gekomen. Vertalingen in vijf hoofdtalen zijn gereed. Ook de layout-fase is afgerond. Na het beëindigen van de verfijning van de beginfase van het drukken zal het nieuwe boek gedrukt gaan worden en waarschijnlijk op 1 september 2015 tegelijkertijd in het Engels, Duits, Frans, Spaans en Portugees verschijnen. Dit heeft de internationale bijeenkomst van districtsapostelen tijdens de recente zitting op 12 en 13 maart 2015 in Zürich besloten.

Over de achtergrond van de “Catechismus in Vragen en Antwoorden” doet ook nac.today verslag.

Kerkdienst ter afsluiting van de vergadering van districtsapostelen

De bijeenkomst van districtsapostelen werd beëindigd met een kerkdienst. Daaartoe had stamapostel Jean-Luc Schneider alle districtsapostelen en districtsapostelhelpers naar Schaffhasen-Neuhausen uitgenodigd. De hoogste kerkleider van de kerk gebruikte het bijbelvers uit Kolossenzen 3:15: “Laat in uw hart de vrede van Christus heersen, want daartoe bent u geroepen als de leden van één lichaam.  Wees ook dankbaar” Hij sprak tot de gemeente hoe belangrijk de vrede in Christus is. Deze vrede moet in de harten regeren en onze beslissingen bepalen.

De stamapostel sprak ook over de afgesloten vergadering van districtsapostelen: er zijn altijd veel beslissingen te nemen en wel met het verstand, met het hart en met de ziel. Om zulke beslissingen te nemen, moet men de Bijbel kennen, uitwisseling onder de apostelen hebben en zich door God geïnspireerd voelen en daarvoor innig bidden.

Een verslag over de kerkdienst in Schaffhausen-Neuhausen kunt u vinden op de website van de Nieuw-Apostolische Kerk Zwitserland.