Stamapostel preekt in Luxemburg over naastenliefde en tegen haat en geweld

14.01.2015

Begroeting van gasten van andere religies na de kerkdienst

Overzicht op de gemeente (foto’s: NAK HRS)

Zürich/Luxemburg. Duidelijke uitspraken tegen de islamitische terreur in Frankrijk, Nigeria en Mali alsmede tegen islamvijandige demonstraties in Duitsland – stamapostel Jean-Luc Schneider nam in de kerkdienst van afgelopen zondag in Luxemburg duidelijk stelling. Ook met zulke gebeurtenissen heeft het nieuw-apostolische geloof een geheel concrete en praktische betekenis.

Bij aanslagen op het kantoor van een satire-tijdschrift en in een Joodse supermarkt werden op 7 januari in Parijs in totaal 16 mensen vermoord. Op dezelfde dag richtte de militie van Boko Haram in de Nigeriaanse provincie Borno een bloedbad aan met honderden doden. En in Mali strijden vredestroepen van de Verenigde Naties al twee jaar tegen extremistische terreur. En nu zijn er in Duitsland demonstraties tegen een vermeende islamisering in het Westen.

Gebeden voor mensen in nood

Al in zijn aanvangsgebed herdacht stamapostel Schneider de slachtoffers van geweld: „Wij bidden voor al die mensen die in diepe nood zijn. Wij bidden voor degenen die slachtoffer van de ongerechtigheid zijn.“ En in het slotgebed zei hij: „In het bijzonder bidden we voor al die mensen die in groot gevaar zijn wegens hun geloof. Omdat ze een ander geloof hebben, wil men hen beschadigen of doden. Dat maakt ons bezorgd.“

De kerkdienst op 11 januari in Luxemburg was gebaseerd op het bijbelwoord uit Romeinen 12:2. „Onze relatie tot God zal dezelfde blijven, wat er ook gebeurt. Onze relatie tot de naaste moet niet worden beïnvloed door dat wat er in de wereld gebeurt. Onze referentie is de almachtige God.“ De stamapostel maakte duidelijk dat: „Doe de naaste niets aan, wat u wilt dat hij ook niet met u doet.“ Dit geldt voor alle tijden, in alle omstandigheden en in alle plaatsen. Zijn conclusie luidde: „Men kan God niet dienen en de naaste verachten en vijandig staan ten opzichte van de naaste. De liefde van God en naastenliefde horen bij elkaar, dat kan men niet scheiden.“

Wie is uw naaste?

De kerkleider gaf in zijn preek ook antwoord op wie onze naaste is: „De naaste, dat is degene, die ziek is, die in de gevangenis zit en de vreemdeling die zo anders is, de vreemdeling die een andere cultuur heeft, een ander geloof, een ander karakter, een andere mening, dat is uw naaste“ en verwees daarmee naar Mattëus 25:35-40. „Die moet u liefhebben. U kan niet zelf bepalen wie uw naaste is. De naaste is, die God naast mij heeft geplaatst.“

Gasten van andere religies

Tot de gasten van de kerkdienst waren hooggeplaatste geestelijken van verscheidene religies en godsdiensten. Daartoe behoorden onder andere opperrabijn Alain Nacache van de Israëlische kerkenraad Luxemburg, Jean-Luc karleskind als vice-president van de Moslimse gemeente in het groothertogdom, Jutta Bayani als voorzitter van de Bahai-gemeente alsmede Théo Péporté als vertegenwoordiger van de katholieke aartsbisschop en opziener Adama Ouedraogo van de Evangelische Alliantie Luxemburg.

In een ontmoeting na de kerkdienst bedankt stamapostel Schneider hen voor hun aanwezigheid en betoonde solidariteit met alle slachtoffers van racisme en intolerantie, of het Joden, Moslims of Christenen zijn. De gemeenschappelijke deelname heeft een bijzondere betekenis omdat op dezelfde dag miljoenen mensen van verschillende religies tezamen demonstreerden tegen terrorisme.

» U kunt meer lezen over de kerkdienst op de website nac.today

Ook de Gebiedskerk Hessen/Rheinland-Pfalz/Saarland deed verslag van deze kerkdienst

Categorie: Europe, nl, nl, nl, Humanitaire projecten