Sierra Leone – kerkdienst met stamapostel Schneider

02.06.2014

Kerkdienst in de gemeente Freetown

Wijding van twee apostelen (foto’s: NAK Zuid-Duitsland)

Zürich. Sierra Leone is een republiek in West-Afrika. Afgelopen weekend verheugden zich de nieuw-apostolische gemeenten in het land over het bezoek van de internationale kerkleider, stamapostel Jean-Luc Schneider. Op vrijdag 25 mei hield hij een grote kerkdienst in Freetown, de hoofdstad van het land.

De nieuw-apostolische gebiedskerk Sierra Leone behoort tot het werkgebied van districtsapostel Michael Ehrich, Zuid-Duitsland. Voor het laatst in maart 2006 reisde de toenmalige stamapostel Wilhelm Leber naar het land. Nu, acht jaar later, kwam de huidige stamapostel Jean-Luc Schneider. Hij verleende de beide apostelen Komba Barda Gborie (na 31 jaar ambtsperiode) en Robinson Musa Saidu die meer dan 28 jaar als ambtsdrager heeft gediend, ambtsrust en dankte hen van ganser harte voor de lange jaren waarin zij de Heer en de hen toevertrouwde zielen in liefde en trouw hebben gediend. Twee apostelen werden in hun ambt gewijd: opziener Thaimu Kargbo (50) voor Sierra Leone en opziener Alexander Wreh (45) voor Liberia.

 

Liefde en zegen

Als uitgangspunt voor de kerkdienst in Freetown gebruikte de stamapostel het bijbelwoord uit de brief aan de Romeinen 8:28: „En wij weten dat voor wie God liefhebben, voor wie volgens zijn voornemen geroepen zijn, alles bijdraagt aan het goede.”. Daarover zei hij dat God ons mensen als personen heeft beroepen, niet als familie of deelnemer aan een groep. Hij heeft ons uitverkoren en wist van onze fouten, onze eigenschappen en onze persoonlijkheid. Woordelijk voegde hij eraan toe: “Wij zullen nooit ophouden om God lief te hebben, zelfs in de grootste beproeving. God zal onze instelling zegenen, doordat Hij ons steeds weer een zegen voor anderen laat zijn.” Hij zal over ons waken, opdat geen ongeluk ons ervan kan weghouden om in Zijn rijk te komen en Zijn heerlijkheid als erfdeel in ontvangst kunnen nemen. Onze liefde zal een antwoord op Zijn liefde moeten zijn.

Op de website van de Nieuw-Apostolische Kerk Zuid-Duitsland kunt u meer lezen over de Nieuw-Apostolische Kerk in Sierra Leone.

Categorie: Afrique