Paasboodschap van de stamapostel: Leven met Christus!

23.04.2014

Een rijk versierd altaar in Hilversum

Ongeveer 650 gelovigen waren gekomen

Glas-in-lood raam (foto’s: NAK NRW)

Hilversum/Zürich. „Wij hebben een God die ons liefheeft, die ons verstaat, die met ons deelt. Wij hebben een God die de zondaar liefheeft en hem heel dichtbij is – dat is onze paasvreugde.“ Met deze paasgedachten was stamapostel Jean-Luc Schneider naar Hilversum gereisd. Ongeveer 650 gelovigen waren op paasmorgen in de centrale kerk in Nederland bijeengekomen. Een groot koor en een muziekensemble omlijstten de kerkdienst.

Uitgangspunt voor de prediking was het bijbelwoord uit Handelingen 4:33: „De apostelen bleven met grote kracht getuigen van de opstanding van de Heer Jezus, en God begunstigde allen rijkelijk.” In zijn prediking verduidelijkte de internationale kerkleider de kracht van de opstanding en de daarmee verbonden gevolgen voor het christelijke geloof. “De opstanding van Jezus is het begin van de vreugde voor alle christenen.” Het geloof in de opstanding heeft het beeld van God blijvend veranderd. Uit de joodse voorstelling van God als Rechter, waarvan men de wetten nooit geheel kan vervullen, is het christelijke geloof gegroeid in een God van liefde, genade en gerechtigheid, zo benadrukte stamapostel Schneider. Dat is ook de reden dat de christenheid niet meer de sabbat heiligt, maar de eerste dag van de week, dus de dag waarop Christus was opgestaan. “Vandaag is dat voor ons de zondag. Wij erkennen de opstanding van Jezus door het bezoek aan de kerkdiensten”, aldus de stamapostel.

De kracht van de opstanding

Door de opstanding is het geloof van de mensen in Jezus Christus veranderd. Hun geloof baseerde zich daarvoor op wonderen en tekenen van Jezus die ze hadden gezien. Na Pasen werd dit het geloof aan de opstanding“ „Dit geloof geeft hen kracht. Zij vatten nieuwe moed omdat ze erkenden dat zelfs de dood hen niet van Jezus kan scheiden.“ Daarmee verwees stamapostel Schneider naar het bijbelwoord uit Handelingen. Hij vervolgde: „Was ons geloof alleen op tekenen en wonderen gebaseerd, dan zou het zwak zijn en zou het nauwelijks de eerste grote storm doorstaan.“ Want wie zich naar het evangelie richt, heeft niet per se een eenvoudiger leven. „Maar de wetenschap dat Jezus ons liefheeft, ons wil helpen en niemand dit kan verhinderen, geeft moed voor alle uitdagingen van het leven.“

De kracht van de naastenliefde

Ook op de betekenis van de zondenvergeving ging de kerkleider in zijn prediking in. Jezus heeft zich hierover meermalen uitgesproken en daarbij ook de bepaling verbonden om de naaste te vergeven. Daarover zei stamapostel Schneider: “Omdat Jezus is opgestaan, is Hij de Zoon van God. Omdat hij de Zoon van God is, kan hij de zonde kwijten. En omdat hij deze daadwerkelijk kan kwijten loont het om de naaste te vergeven.” Uiteindelijk is de opstanding ook de belofte en de basis voor onze eigen opstanding. Daarmee sloot de stamapostel zijn paasboodschap af. De joodse hoop bestond daarin om in vrede eeuwig in het rijk van de doden te rusten. Christus heeft echter door Zijn opstanding een nieuwe dimensie gecreëerd.

 “Wanneer wij met Hem willen opstaan, dan moeten wij vandaag al met Hem en voor Hem leven.” Dat is niet alleen het inzicht van de toenmalige apostelen geweest, maar dat moet ook nu voor ons gelden: “Wij willen in de gemeente broederlijk zijn, leed en vreugde delen”, zo riep de stamapostel op. “Wij dienen God wanneer wij de naaste dienen.”

Categorie: Europe, nl, nl, nl