»Een echte jongere van de Heer«

02.04.2014

Siberië – een gebied zonder einde

Dankwoord bij de ambtsrustverlening aan apostel Bezgans

Het Baikalmeer is de parel van Siberië…

…en nog een meter dichtgevroren (foto’s: NAK BB)

Irkoetsk/Zürich. Sinds februari 2004 was hij als districtsapostelhelper in geheel Rusland onderweg. Ook als president van de administratie van de Nieuw-Apostolische Kerk in Rusland, met haar zetel in Moskou, heeft hij veel werk verzet. Afgelopen zondag werd Victor Bezgans (61) ambtsrust verleend. Daarvoor was stamapostel Jean-Luc Schneider naar Irkoetsk gereisd.

Sinds 1994 was Victor Bezgans als apostel verantwoordelijk voor ettelijke nieuw-apostolische gemeenten in Rusland. Tien jaar werd hij tot districtsapostelhelper beopdracht, en werd hij de rechterhand van districtsapostel Wolfgang Nadolny. Vele reizen heeft hij gedaan, de Russische federatie is gezien de omvang zeer groot. Daarom bracht stamapostel Schneider op hem de volgende getuigenis: „Wanneer ik je zo bekijk, dan moet ik zeggen: Je bent voor mij een echte jongere.“ Dat hij vóór de gebruikelijke leeftijd ambtsrust werd verleend, is een Russisch kenmerk: in Rusland is het gebruikelijk dat de mannen op 60 jarige leeftijd met pensioen gaan.

De geboden van de Heer

In zijn preek op zondag ging stamapostel Jean-Luc Schneider in op het woord uit Deuteronomium 30:11: „De geboden die ik u vandaag heb gegeven, zijn niet te zwaar voor u en liggen niet buiten uw bereik.” Jezus Christus heeft enkele geboden achtergelaten: het gebod van het geloof, de navolging, de liefde, de zending, het bekennen. “Het gaat er niet alleen daarom om de geboden te kennen, maar om deze te houden”, zo riep hij de gemeente op. “Ook u kunt dat.”, zei de stamapostel. Hij wees erop dat het Evangelie ook op onze tegenwoordige tijd past. Omdat dit een grote bestendige grootheid voor ons is, moeten de regels, die het leven binnen een gemeente organiseren, steeds weer aan de huidige tijd en verschillende tradities worden aangepast.

Aan het einde van de kerkdienst verleende de stamapostel ambtsrust aan districtsapostelhelper Victor Bezgans: „Er zou nu heel veel te zeggenzijn. Maar het eenvoudigste is, is dat wij onze dank uitspreken.“ In het bijzonder accentueerde hij de trouwe navolging, de godsvreze, de ijver en de offerbereidheid van de apostel.

Het Bailkameer – de parel van Siberië

Na de kerkdienst reden de stamapostel en zijn begeleiders naar het Baikalmeer. De reis ging door berkenbossen, voorbij aan de uitlopers van de Angara en door kleine plaatsjes. Overal waren de resten van de winter te zien: hier en daar lag nog iets sneeuw en open watervlakten waren nog bevroren. Het Baikalmeer  is nog ongeveer een meter dik bevroren. De Burjaten, een volksstam in deze omgeving van Siberië, noemen haar ook „de heilige zee“. Zij is de parel van Siberië en breidt zich in de vorm van een maansikkel van meer dan 636 km lengte en tot 80 km breedte in de bergen van Zuid-Siberië. Met 1.642 meter is het de diepste zoetwatermeer ter wereld. Het Baikalmeer bevat meer water dan alle vijf grote meren van Noord-Amerika bij elkaar. Men zegt dat de inhoud zou toereiken om de gehele mensheid 50 jaar lang met zuiver water te verzorgen.

Voorprogramma op vrijdag en zaterdag

Op vrijdag nam de internationale kerkleider aan de bestuursvergadering deel van de administratie van de Nieuw-Apostolische Kerk Rusland. Districtsapostelhelper Viktor Bezgans was tot nu toe president en werd van deze plicht ontbonden. Tot opvolger van de administratie werd Alexander Jucharin benoemd, voorganger van de gemeente in Moskou.

In aansluiting aan deze bestuursvergadering opende stamapostel Schneider op een feestelijke wijze de start van het seminar voor ambtsdragers in Rusland. Daartoe kwamen alle apostelen, opzieners en districtsambten van Rusland en Kazachstan bij elkaar, alsmede de ambtsdragers van Irkoetsk. Het eigenlijke seminar op zaterdagmorgen met 109 ambtsdragers had als motto „met liefde aan het werk“, dat dit jaar het motto is van de Nieuw-Apostolische Kerk. In het geestelijk gedeelte sterkte de kerkleider zijn broeders met het woord uit Matteüs 24:45: „Wie is die betrouwbare en verstandige dienaar die de heer heeft aangesteld over zijn huispersoneel om hun op tijd te eten te geven?”. In de daarop volgende uren werd het “Leidbeeld Dienen en Leidinggeven in de Nieuw-Apostolische Kerk” op een interessante en met praktische uitwerkingen behandeld.

Leest u ook ons  verslag op de website van de Nieuw-Apostolische Kerk Berlin-Brandenburg.

Categorie: Europe, nl, nl, nl