Stamapostel bezocht het Noorden van Duitsland

04.02.2014

Gastgever was de gemeente Aurich

Een ambtsrustverlening en twee wijdingen

Stamapostel Jean-Luc Schneider (alle foto‘s: NAK Nord)

Zürich/Aurich. Begin februari reisde de internationale kerkleider, stamapostel Jean-Luc Schneider, naar het Noorden van Duitsland. In de kerkdienst in Aurich op zondag 2 februari 2014, verleende hij apostel Eckehard Krause, na een ambtstijd van 38 jaar, ambtsrust. Tot zijn opvolger werd opziener Dirk Schulz (50) tot apostel gewijd.

Apostel Eckehard Krause (65) was gedurende de vele jaren als ambtsdrager van de kerk in bijna alle landen van het districtsapostelgebied Noord-Duitsland werkzaam. Hij bediende de gemeenten in de Oeral en in West-Siberië, Rusland evenals in Finland en Scandinavië. In Duitsland was hij in de kerkdistricten Hamburg, Schleswig-Holstein en in het bijzonder in Bremen onderweg. Stamapostel Schneider waardeerde de jarenlange arbeid van de apostel en wenste hem de zegen van God voor de ambtsrust.

Naast een apostel werd ook een opziener gewijd: Rainer Knobloch (57) ontving dit hoge ambt. Hij komt uit Hamburg en zal het opzienergebied overnemen dat tot dan toe de nieuwe apostel Schulz verzorgde.

De Heer vertrouwen

Zijn eerste bezoek aan Noord-Duitsland van dit jaar vierde stamapostel Jean-Luc Schneider in de nieuw-apostolische gemeente Aurich. Deze kerkdienst werd via satelliet naar vele gemeenten van het werkgebied van districtsapostel Rüdiger Krause uitgezonden. Daardoor konden meer dan 16.000 deelnemers de kerkdienst volgen. De geestelijke leider van de kerk predikte uit Matteüs 16:24: „Toen zei Jezus tegen zijn leerlingen: ‘Wie achter mij aan wil komen, moet zichzelf verloochenen, zijn kruis op zich nemen en mij volgen.” Daarover weidde hij uit: “Wij nemen ons kruis op ons omdat wij gehoorzaam zijn, omdat wij christenen zijn, omdat wij vertrouwen in de liefde van god hebben.”

Een kernuitspraak tijdens de prediking van de stamapostel was: „Verdriet maakt niet zalig, maar het navolgen in verdriet maakt zalig.“ Navolgen in verdriet heeft een uitwerking op het dagelijkse leven. „Wie zijn kruis als christen draagt, kan ervaren dat zijn vrede groter, zijn vreugde sterker en hij zelf geduldiger wordt.“ Wie zo zijn kruis draagt, is niet zwak, maar sterk in God.“

U kunt een uitvoerig verslag (in het Duits) op de website lezen van de Nieuw-Apostolische Kerk Noord-Duitsland.

Categorie: nl