Nieuw-apostolische gemeenten in Kroatië worden voortaan door Zuid-Duitsland verzorgd

10.01.2014

De nieuw-apostolische gemeenten in Kroatië…

…behoren voortaan tot het districtsapostelgebied Zuid-Duitsland

In maart zal de officiële overdracht…

…met een kerkdienst worden gevierd (foto’s : N.A.K. Zwitserland)

Zürich. Met ingang van 1 januari 2014 gaat de verzorging van de nieuw-apostolische gemeenten in Kroatië over onder de verantwoording van districtsapostel Michael Ehrich (Zuid-Duitsland). Aan het eind van december informeerde in een van zijn wereldwijde circulaires stamapostel Jean-Luc Schneider de apostelen hierover. Districtsapostel Ehrich verzorgt al de gebiedskerken Servië, Macedonië, Montenegro en Bosnië- Herzegovina. De gemeenten in deze landen hebben een soortgelijke cultuur zoals in Kroatië.

 „Het wezenlijke is gelijk“, benadrukte de Zuid-Duitse kerkleider. „Weliswaar zijn er verschillen in taal en levensstijl, maar het geloof is hetzelfde.“ Hij zal met de invulling van de zielzorgtaken geen verschil maken: „Het gaat erom, dat overal de Bruid van Christus zich op de Wederkomst van de Heer instelt.“ Doel daarbij is om de liefde van God, de liefde tot het evangelie in de harten van de geloofsbroeders- en zusters te sterken.

Een verdere opbouw in Kroatië zou naar de mening van districtsapostel Ehrich gewenst zijn. Tegelijkertijd zegt hij dat ook daar de pioniers in onze kerk in grote mate zich met hun kerk hebben geïdentificeerd. Alleen zo zijn ze in staat geweest om veel te bewegen en offers te brengen. „Ze hebben eigen belangen achtergesteld, ja, zelfs meer dan dat en hebben werkelijk hun gehele leven aan de Heer en Zijn Zaak gewijd.“ Deze instelling wil hij ook op de toekomstige werkzaamheden overdragen. „Het gaat het daarbij om minder op de moeilijkheden maar meer naar de mogelijkheden te kijken.“

Tot nu toe waren Zwitserland en Oostenrijk verantwoordelijk

Tot nu toe werden de nieuw-apostolische gemeenten in Kroatië door de Zwitserse districtsapostel gebied verzorgd. Al in december informeerde districtsapostel Markus Fehlbaum zijn leidinggevende ambtsdragers in Zwitserland en in het bijzonder in Oostenrijk, van waaruit de administratie van de Nieuw-Apostolische Kerk in Kroatië werd beheerd, over de wijziging. In zijn informatiebrief staat: „Sinds vele jaren worden de gebiedskerken Servië, Macedonië, Montenegro en Bosnië-Herzegovina door de Nieuw-Apostolische Kerk Zuid-Duitsland verzorgd. De broeders en zusters in deze landen hebben dezelfde of een zeer soortgelijke taal en cultuur zoals het door ons verzorgde Kroatië. Nu zal de gemeenschap en het geloof van de broeders en zusters in deze regio door een samenvoeging versterkt worden. Daarom zal in de toekomst naast de genoemde gebiedskerken ook Kroatië tot hetzelfde districtsapostelgebied behoren.“

Midden maart zal districtsapostel Markus Fehlbaum officieel in een kerkdienst de verzorginig van de gebiedskerk Kroatië aan districtsapostel Michael Ehrich overdragen.

Categorie: Europe, nl, nl, nl