»Met liefde aan het werk« - het nieuwe motto voor 2014

02.01.2014

Met liefde aan het werk – het nieuwe devies voor 2014 (Afbeelding: NAK NRW)

Een blijde gemeente op nieuwjaar

Stamapostel Jean-Luc Schneider preekt in Fellbach bij Stuttgart (Duitsland)

Gezicht op het altaar (foto’s: NAK Zuid)

Zürich. Het nieuwe jaar 2014 heeft een nieuw motto: „Met liefde aan het werk.“ Stamapostel Jean-Luc Schneider, geestelijk leider van de Nieuw-Apostolische Kerk spoorde de christenen in de kerkdienst op nieuwjaarsmorgen in Stuttgart (Duitsland) aan om een bijzondere vorm van het geloof belijden zich eigen te maken: „Aan jullie liefde voor elkaar zal iedereen zien dat jullie mijn leerlingen zijn.’ – Woorden van de Heer.

Het is een zekere traditie geworden dat in de kerkdienst op nieuwjaarsmorgen de stamapostel een lijfspreuk voor het nieuwe jaar geeft. Deze keer is het Jean-Luc Schneider, die sinds Pinksteren 2013 het ambt van stamapostel draagt. Zijn wens voor alle christenen en voor de gemeenteactiviteiten in de Nieuw-Apostolische Kerk luidt: „Met liefde aan het werk.“ Het geloof in Jezus Christus toont zich in de werken, voorgebracht door de liefde, aldus de kerkleider. Het concrete handelen voor het welzijn van onze naaste moet een vast bestanddeel van onze voorbereiding op de wederkomst van Christus zijn. De naaste lief hebben, betekent om bereid te zijn om zijn lasten te delen, dus datgene waaronder hij lijdt.

Solidariteit met de naaste

Daarbij herinnerde de stamapostel eraan dat er in de gemeenten geloofsbroeders of zusters zijn die geconfronteerd zijn met ziekte of eenzaamheid. Andere hebben financiële moeilijkheden, relationele problemen of problemen op het gebied van werk. Naast het zichtbare leed dat dit kan veroorzaken, kunnen zulke belastingen ook een uitwerking hebben op het geloof en het vertrouwen in God. Weliswaar is het voor ons niet mogelijk om van de ander de last op zich te nemen, maar we kunnen ze wel verlichten“, daarom zijn oproep. „Ten eerste willen wij voor degenen die door het leed zijn beproefd bidden. Dan maken wij tijd vrij om te luisteren en betuigen aan hen ons meeleven – en, indien nodig, bieden wij hen onze hulp aan.“ Het aanwenden van het evangelie in het dagelijks leven houdt soms strijd in of om afstand te houden. Maar de last van anderen dragen betekent ook om elkaar op te monteren om de Heer na te volgen. „Het houdt ook in om alles te vermijden wat onze naaste kan beschadigen.“

Naar de naaste in de maatschappij omzien

De kerkleider benadrukte dat deze liefde voor elkaar echter niet ophoudt bij de deur van de gemeente. De eerste apostelen hadden al aangemoedigd voor solidariteit in de kerk. Stamapostel Schneider: „Onze naaste is ook degene die niet ons geloof deelt.“ Het deelnemen aan humanitaire acties is ook een mooie vorm om aan anderen ons meeleven uit te drukken.

Ten slotte liggen er ook in het nieuwe jaar confrontaties met de zwakheden van onze naasten in het verschiet. „De een of andere keer zullen wij zelfs daaronder lijden.“ Maar de liefde, waarmee Jezus ons draagt, maakt het ons mogelijk om anderen te vergeven en hen ondanks hun fouten lief te hebben. „De liefde tot de naaste kunnen wij ook laten zien in het aantal keren dat wij kunnen vergeven.“

Tijd hebben voor de ander

De kerkleider was op nieuwjaarsmorgen in Fellbach bij Stuttgart (Zuid-Duitsland). De kerkdienst werd simultaan in het Engels, Kroatisch, Italiaans, Russisch, Spaans en Vietnamees vertaald en per satelliet in bijna 400 gemeenten in Zuid-Duitsland alsmede naar Bosnië-Herzegovina, Israël, Kroatië, Macedonië, Servië en Oekraïne uitgezonden.

Stamapostel Schneider nam als basis voor de kerkdienst hetzelfde bijbelwoord uit Galaten 6:2 die hij al weken daarvoor aan alle districtsapostelen wereldwijd had gegeven en waarover hij in de kerngedachten voor priesterlijke ambtsdragers van de Nieuw-Apostolische Kerk een uitvoerig artikel heeft geschreven: „Draag elkaars lasten, zo leeft u de wet van Christus na.“

Zijn gedachten in de kerkdienst op nieuwjaarsmorgen gingen in dezelfde richting. Het is weliswaar niet mogelijk om alle pijn, het leed, de problemen van onze naaste te noemen. „Maar wij kunnen het onze broeders, onze zusters lichter maken wanneer wij de last meedragen.“ Daarvoor, aldus de kerkleider, is het nodig om een open oor en een open hart te hebben, om leed waar te nemen. Zeer indringend riep hij de gelovigen op: „Laten we er steeds de tijd voor vrijmaken om naar de ander te luisteren. Wij leven in een communicatiemaatschappij en toch heeft men te weinig tijd. Schenk de ander een luisterend oor. Hij heeft dat nodig. En wanneer je het verhaal al vijf keer hebt gehoord, dan hoor het alstublieft voor de zesde keer aan. Hij heeft dat nodig. Het is een blijk van meeleven dat men luistert.“

Ook concreet helpen

Maar ook het concreet hulp verlenen valt onder het motto „Met liefde aan het werk“, bekrachtigde de stamapostel. Jakobus heeft daartoe in zijn brief het zeer treffend uitgedrukt: „Als een broeder of zuster nauwelijks kleren heeft en elke dag eten tekortkomt, en een van u zegt dan: ‘Het ga je goed! Kleed je warm en eet smakelijk!’ zonder de ander te voorzien van de eerste levensbehoeften – wat heeft dat voor zin?” (Jakobus 2:15).

Ook geldt dit gedeeltelijk voor de last van het geloven. Wij willen ons in het raamwerk van de gemeente steeds weer opbeuren en moed geven, aldus de kerkleider en hij noemde daarbij een voorbeeld: „Waarover spreken wij in de kring van broeders en zusters? Wat is de inhoud van onze gesprekken?“ Onze gesprekken met elkaar zullen de last lichter en niet zwaarder maken.

Als laatste beschreef hij nog de last van de zwakheden van onze naasten: „Wij blijven allemaal onvolmaakte mensen en zijn allemaal arme zondaren.“ Ook in de toekomst moeten wij rekening houden met de zwakheden en met de onvolkomenheden van onze broeder, onze zuster. „Laten wij in de toekomst nog steeds elkaar vergeven en vergeven en nog een keer vergeven.“

En wat voor het individu of voor de gemeente geldt, dat geldt ook voor de gehele kerk, Dat is de conclusie die de kerkleider trok. U kunt meer lezen over de nieuwjaarskerkdienst met stamapostel Jean-Luc Schneider op de website van de Nieuw-Apostolische Kerk Zuid-Duitsland.

 „Met liefde aan het werk“ – dat wensen wij alle christenen voor het nieuwe jaar 2014.

Categorie: Europe, nl, nl, nl