Laatste overzeese reis naar Johannesburg

06.12.2013

Aan vier knechten van God die zich bewezen hebben wordt ambtsrust verleend

Een grote gemeente in Johannesburg, Zuid-Afrika

De laatste overzeese reis van dit jaar van stamapostel Schneider

Concert in Pretoria op zaterdag 30 november 2013 (foto’s: NAC SEA)

Zürich. De laatste overzeese reis van dit jaar bracht de internationale kerkleider, stamapostel Jean-Luc Schneider naar Johannesburg in Zuid-Afrika. In de kerkdienst op zondag, die plaatsvond in het Gallagher Estate Convention Centre Johannesburg en naar het gehele werkgebied van districtsapostel Patrick Mkhwanazi werd uitgezonden, werd aan drie apostelen en een opziener ambtsrust verleend.

Apostel Frank Mwape uit de gebiedskerk South East Africa alsmede apostel Moses Mulopo en Willi Sweta (Zambia) waren respectievelijk 28, 17 en 10 jaar in het ambt van apostel werkzaam en opziener Siachalwa Muchimba (ook uit Zambia) was al 26 jaar opziener. De stamapostel dankte hen voor de vele jaren waarin zij de Heer en de hun toevertrouwde zielen in liefde, trouw en deemoed hebben gediend en wenste hen een door de Heer rijk gezegende ambtsrust. Steven Lishebo Lindunda (56) en Elvis Mubita Liywalii (51) werden gewijd tot apostel, Oscar Sibote Kalumiana (49) ontving het ambt van opziener. De ambtsdragers zullen in het werkgebied van districtsapostel Ndandula (Zambia) werkzaam zijn.

»Bevrijd ons«

De kerkleider nam als basis voor de preek op zondag het volgende woord uit de bijbel:  1 Kronieken 16:35: „Zeg: “Red ons, God, onze redder, bevrijd ons en breng ons bijeen uit de andere volken, dan loven wij uw heilige naam en verkondigen trots uw roem.” Hij leidde daaruit de boodschap af dat geloof, genade en bestendigheid noodzakelijk is voor de redding van de mensen. Woordelijk sprak hij: “Voor ons is de bede ‘bevrijd ons’ veel meer dan alleen de wens om bevrijd te zijn van alles waaraan wij lijden. Zij drukt onze diepe verlangen uit om in de eeuwige gemeenschap met God te leven.”

Concert op zaterdag

Zaterdagmiddag nam de internationale kerkleider met zijn begeleiders deel aan een feestelijk concert. Deze werd in de ZK Matthews Hall van de University of South Africa [UNISA] in Pretoria gehouden.

De Nieuw-Apostolische Kerk in Zuidoost-Afrika

Districtsapostel Patrick Mkhwanazi is de verantwoordelijke leider van de Nieuw-Apostolische Kerk in de landen Botswana, Lesotho, Madagaskar, Mauritius, Mayotte, Mozambique, Réunion, Rodrigues, Seychellen, Zuid-Afrika (Free State, Gauteng, Kwazulu-Natal, Mpumalanga, Limpopo, North West) en Swaziland. Zij zijn alle samengevat in het districtsapostelgebied Zuidoost-Afrika.

Categorie: Afrique