Het eerste officiële bezoek van de stamapostel aan Frankrijk

18.09.2013

Overzicht van de grote kerk in Metz

Stamapostel Schneider wijdde de nieuwe apostel Arese (links)

Apostel Dubois voor de laatste keer aan het altaar (foto’s : ENA France)

Metz/Zürich. Voor de eerste keer na zijn aantreden met Pinksteren van dit jaar, bezocht stamapostel Jean-Luc Schneider zijn thuisland Frankrijk. In de kerkdienst op zondag in Metz verleende hij de langjarige apostel Alain Dubois wegens gezondheidsredenen iets eerder dan gepland ambtsrust. Hij wijdde als nieuw apostel voor Frankrijk Xavier Arèse (52).

Apostel Alain Dubois was 39 jaar lang ambtsdrager in de kerk, waarvan de laatste 24 jaar in het ambt van apostel.  Hij bekommerde zich op een meelevende manier om de gemeenten in Frankrijk en de door Frankrijk verzorgde eilanden. De stamapostel betuigde hem dank en waardering voor de vele jaren van onvermoeidbaar werken.

De kerkleider gaf aan de nieuwe apostel Xavier Arèse in zijn wijdingstoespraak de raad mee om als een deemoedig kind van God vertrouwen te wekken en vrede te verkondigen. „Geef vreugde en liefde verder“.

Niet moe worden

De kerkleider was in zijn boodschap voor deze zondag heel duidelijk: hij moedigde de gelovigen aan om in het geloof te blijven en het volharden in het evangelie te bewijzen. „Omdat God ons in zijn barmhartigheid deze taak gegeven heeft, verzaken wij onze plicht niet.“ (2 Kor. 4:1). Niet moe worden – daar ging het in het bijzonder om in de preek. „Laat u niet ontmoedigen“, riep hij de gelovigen op, „maar vervul uw missie, beken uw geloof en het evangelie in de huidige maatschappij, doe goed.“

Stamapostel Schneider werd begeleid door districtsapostel Bernd Koberstein, apostel Rudolf Kainz (Oostenrijk), Wolfgang Zenker (Duitsland) alsmede de apostelen Clément Haeck (Luxemburg), Jens Lindemann en Gert Opdenplatz (Duitsland), Alain Dubois en Raymond Estrade (Frankrijk).

Concert en afscheid

Een dag tevoren, op zaterdag 14 september, voerden verscheidene muziekgroepen een feestelijk concert uit in de nieuw-apostolische kerkgemeente Merlebach. Van apostel Alan Dubois werd met dankbaarheid afscheid genomen uit de kring van de actieve ambtsdragers. Zijn pastoraal werken was immens en werd door vele geloofsbroeders- en zusters met dankbaarheid bewonderd. Kinderen, jeugd en de ambtsdragers uit Lothringen begroetten de gasten met talrijke liederen. De gehele gemeente verheugde zich en bereidde zich zo voor op de komende dag.

U kunt ons verslag van de kerkdienst vinden op de website van de Nieuw-Apostolische Kerk in Frankrijk.

Categorie: nl