Brazilië: apostel Aires op feestelijke wijze ambtsrust verleend

11.09.2013

Nieuw-Apostolische Kerk in Fortaleza/Brazilië

In de consistorie: apostel Geraldino Aires zit rechtsboven

Overzicht op de gemeente (foto’s: INA Brasil)

Zürich/Fortaleza. Apostel Geraldino Aires (65) is op feestelijke wijze ambtsrust verleend. In opdracht van de stamapostel werd de feestdienst gehouden door de verantwoordelijke districtsapostel van Brazilië, Raúl Montas de Oca, in de plaats Fortaleza, gelegen in het noordoosten van het Zuid-Amerikaanse land.  Ongeveer 7 jaar heeft de apostel in dit ambt gewerkt.

De oppervlakte van Brazilië beslaat zo’n 8,5 miljoen vierkante meter – een groot land. De ambtsdragers aldaar moeten vaak lange en lastige reizen op zich nemen. De apostel kan op vele reizen terugblikken.  Zijn eerste ambtsopdracht tot diaken ontving hij in 1992, hij was dus 21 jaar werkzaam als ambtsdrager in de kerk.

Muziek en geschenken ten afscheid

Al op zaterdag voor de kerkdienst waren vele gelovigen bijeengekomen om voor de scheidende godsknecht een verrassingsfeest te geven. Er waren muziekvoordrachten evenals ettelijke geschenken voor de apostel.  ‘s Avonds werd er door de jeugd van de gemeente een zelfgeschreven theaterstuk over de 150-jarige geschiedenis van de Nieuw-Apostolische Kerk opgevoerd.

Voor de kerkdienst op zondag  waren ongeveer 300 geloofsbroeders- en zusters samengekomen. Districtsapostel Montes de Oca schrijft daarover aan de stamapostel. „Er was een bewogen sfeer. Ik heb de gemeente de circulaire voorgelezen waarin de ambtsrustverlening van de apostel werd medegedeeld. Uw gedachten hebben de aanwezigen zeer bewogen.“

Aansluitend werd door de districtsapostel aan apostel Aires ambtsrust verleend.

Categorie: Amérique