Nog een Apostel voor Papoea-Nieuw-Guinea gewijd

16.12.2011

© NAC Australia

Zürich/Port Moresby. Stamapostel Wilhelm Leber, die dit jaar op zijn laatste grote reis naar het buitenland naar Papoea-Nieuw-Guinea ondernam, toont zich door land en inwoners bijzonder ingenomen. De christenen in het land zijn heel gelovig. Ook de Nieuw-Apostolische Kerk vindt op het op twee na grootste eilandenrijk van de wereld een goed gehoor. Daarom ordineerde de Stamapostel in de zondagsdienst in Lae al de derde Apostel voor het land in Apostel Zuhuke Hungito.

Papoea-Nieuw-Guinea vertoont absoluut een positieve ontwikkeling, aldus Stamapostel Leber de toestand van de Nieuw-Apostolische Kerk. Er zijn meer dan 96.000 kerkelijke leden. Het wegennet is als gevolg van de onbegaanbaarheid ervan in het land slecht. In het binnenland zijn boten overwegend het enige middel van vervoer. Voor de Apostelen is de verzorging van de gemeenten dan ook erg tijdrovend. Districtsapostel Andrew Andersen (Australië), die voor de administratieve werkzaamheden van de kerk in Papoea-Nieuw-Guinea verantwoordelijk is, heeft de Stamapostel om die reden het voorstel gedaan om door het inzetten van een derde Apostel de mogelijkheid van de verzorging te verbeteren. Geordineerd werd Opziener Zuhuke Hungito (52) in de zondagsdienst in de stad Lae. Ongeveer 4.000 gelovigen namen daaraan deel.

Dienst in Maprik

Al een dag eerder, op zaterdag 10 december, hield Stamapostel Leber een openluchtdienst in Maprik in het noorden van het land. Het uitstapje daarheen werd voor een deel gedaan met een helikopter. Omstreeks 18.000 broeders en zusters verzamelden zich voor zijn aankomst om de landingsplaats en namen blij deel aan de dienst.

Papoea-Nieuw-Guinea wordt vanuit het Aposteldistrict Australië verzorgd.