Feestdienst en 50-jarig huwelijksjubileum in Zürich

27.09.2010

Feestgemeente Zürich-Hottingen

Echtpaar Fehr vierde gouden huwelijksfeest (Foto‘s: NAK Zwitserland)

Zürich. „Ik sta voor u met een kloppend hart“ – met deze woorden begint Stamapostel Wilhelm Leber zijn toespraak aan het bruidspaar Sonja en Richard Fehr bij hun gouden huwelijksfeest. De grote feestgemeente beleefde dankbaar en blij mee, dat Stamapostel in ruste Fehr ondanks lichamelijke beperkingen na zijn beroerte de dienst kon bijwonen.

Alle Districtsapostelen en Districtsapostelhelpers begeleidden de huidige Stamapostel, omdat tot en met deze week donderdag de internationale Districtsapostelvergadering plaatsvindt in het hoofdkantoor van de kerk in Zürich. Aan het einde van de dienst werd het echtpaar Fehr gevraagd naar het altaar te komen. Stamapostel Leber gaf aan zijn vreugde als volgt uitdrukking: „De dankbaarheid staat bovenaan. Allereerst bedanken wij de Heer, dat staat boven alles.“ Bij alle narigheid, tranen en verdriet is toch de dankbaarheid tegenover God groot, omdat Hij dit moment geschonken en het echtpaar 50 jaar lang bewaard en behouden heeft. Vanuit zijn eigen gevoelen stelde Stamapostel Leber, dat de echtelieden Fehr elkaar over en weer gedragen en ondersteund hebben. „U bent werkelijk heel nauw met elkaar verbonden en een echte eenheid; uw hartelijke met elkaar samen is altijd zichtbaar geweest, ook zonder veel woorden.“ Stamapostel Leber herinnerde aan het woord uit de brief aan de Korintiërs, waar staat: „Wie overvloedig zaait, zal overvloedig oogsten.“

Vroomheid - een levenstaak

De feestdienst werd vanuit Zürich-Hottingen naar vele gemeenten in Bulgarije, Italië, Kroatië, Moldavië, Oostenrijk, Roemenië, Zwitserland, Slovenië, Spanje, de Tsjechische Republiek en Hongarije via satelliet uitgezonden. Stamapostel Leber riep de Districtsapostelen Leslie Latorcai (Canada), Jean-Luc Schneider (Frankrijk) en Karlheinz Schumacher (Duitsland) aan het altaar, om de prediking aan te vullen. Het onderwerp vroomheid stond op de voorgrond. „Vroomheid“, zo zei de Stamapostel, „betekent, ruimte  geven aan het goddelijke!“ Met vroomheid wordt men niet geboren, „dat moet men zich eigen maken, dat is een levenstaak.“

Lees ook onze bijdrage op de website van de Nieuw-Apostolische Kerk Zwitserland.

Categorie: Europe, nl, nl, nl