Een nieuwe zielenherder in West-Congo

06.08.2010

De nieuw geordineerde Districtsapostel Michael Deppner (Foto: NAKI)

Kinshasa/Zürich. Stamapostel Wilhelm Leber, de internationale leider van de Nieuw-Apostolische Kerk, hield het achterliggende weekend drie diensten in de Democratische Republiek Congo. Op zondag stichtte hij een nieuw Afrikaans Aposteldistrict en wijdde een Districtsapostel voor het tot nu toe door het Aposteldistrict Canada verzorgde gebied van het Afrikaanse land: Michael Deppner (49) neemt nu de verantwoording over.

Stamapostel Leber toonde zich verheugd over de mooie ontwikkeling van de kerk in het land. Hij wenste de nieuwe Districtsapostel Deppner veel wijsheid en een gelukkige hand om de gemeenten als een goede zielenherder voor te kunnen gaan. Hij bedankte de vorige Districtsapostel Leslie Latorcai uit Canada en zijn vele helpers voor hun grote betrokkenheid gedurende de laatste jaren. Zij hebben de basis gelegd voor goede structuren, zodat het nieuwe Aposteldistrict West-Congo kon ontstaan en in zelfstandigheid overgedragen kon worden.

Verder werden twee Apostelen en drie Opzieners geordineerd: Betonga Matthieu Boteku (42) en Kantu Christophe Kabongo (43) ontvingen het Apostelambt. Kalonji Isodor Kayembe (59), Shalumana Fortunat Nganga (46) en Luaba Francois Tshimanga (49) werden tot Opzieners geordineerd. De nieuw gewijde ambtsdragers, die allen in de Congolese hoofdstad Kinshasa wonen, wenste de Stamapostel rijke zegen toe.

Naast de dienst in Kinshasa op zondag, die in het hele land via satelliet en radio werd uitgezonden, stonden nog enkele diensten op het programma: een kinderdienst op vrijdag  30 juli 2010 in Kinshasa, waaraan rond de 3400 kinderen met begeleiders aan deelnamen en een dienst in de stad Matadi op maandag 2 augustus 2010. Daar kwamen meer dan 8000 toehoorders samen.

Op zondag in Kinshasa gebruikte Stamapostel Leber een woord uit het evangelie van Johannes hoofdstuk 10, vers 14: „Ik ben de Goede Herder. Ik ken mijn schapen en mijn schapen kennen mij.“ Dit „kennen“ moet niet worden verstaan als een oppervlakkige relatie, maar duidt op een heel diepe innerlijke verbondenheid, aldus de kerkbestuurder. „Wij leren de Heer kennen in de diensten, in onze gebeden, in zijn gezanten, in het samenzijn met broeders en zusters en in alles wat ons overkomt “.

Categorie: Afrique, NAKI nieuws