DAV in Zürich en dienst in Konstanz

22.09.2009

Stamapostel Wilhelm Leber aan het altaar in Konstanz (Foto: NAK Süd)

Workshop voor de invoering van de geplande catechismus

Leuk gebaar uit de gemeente Konstanz: een "Bodenzeekoek" (Foto’s: NAKI)

Zürich/Konstanz. De herfstvergadering van de Districtsapostelen van de Nieuw-Apostolische Kerk in Zürich bracht de geplande catechismus een heel stuk dichterbij: de Districtsapostelvergadering (DAV) besloot in detail tot het informatieprogramma en het invoeringsconcept. Omdat in het komende jaar op Pinksteren 2010 een internationale Apostelvergadering zal plaatsvinden, zullen deze leidinggevende ambtsbroeders als eersten geïnformeerd worden over wezenlijke uitgangspunten van de catechismus.

Op woensdag 16 september 2009 vond in Zürich de DAV plaats voor Afrika. Dit college komt onregelmatig alleen dan samen, wanneer er inhoudelijk gesproken moet worden over zaken, die voor het hele Afrikaanse continent van belang zijn. Dit keer stonden de eerste ervaringen met het verkennend project „African Joy“, een tijdschrift voor leden van de kerk in het Zuidoosten van Afrika (wij berichtten), op de agenda. Op donderdag 17 en vrijdag 18 september vond de internationale DAV plaats in het congrescentrum van de Nieuw-Apostolische Kerk Internationaal in het hoofdkantoor in Zürich.

Naast thema’s over de catechismus ging het vooral om de nieuwe imagofilm over de Nieuw-Apostolische Kerk. Deze film, die momenteel alleen in de Duitse taal ter beschikking staat, komt nu spoedig in de gemeenten; tot versies in meerdere talen werd geadviseerd en besloten.

Van Zürich naar Konstanz

Enkele gemeenteleden uit Konstanz verrasten de Districtsapostelen op vrijdag met een koek in de vorm van de Bodenzee. De biscuittaart was 140 bij 70 centimeter groot en was bedekt met verse vruchten.

In Konstanz aan de Bodenzee werd de DAV dan beëindigd. Stamapostel Wilhelm Leber hield daar op zondag een dienst, waarin hij het woord uit Romeinen 4, de verzen 20 en 21 ten grondslag legde: „Hij [Abraham] twijfelde niet aan Gods beloften, zijn geloof verloor hij niet, integendeel, hij werd erin gesterkt en bewees zo eer aan God. Hij was ervan overtuigd dat God bij machte was te doen wat Hij had beloofd.“

De dienst werd via de satelliet naar meer dan 370 gemeenten in het Aposteldistrict Zuid-Duitsland evenals naar meerdere gemeenten in Bosnië-Herzegovina, Israël, Macedonië, Servië en Oekraïne uitgezonden. Een vertaling volgde simultaan in het Arabisch, Engels, Italiaans, Russisch, Spaans en Vietnamees (plaats van uitzending: Verlag Friedrich Bischoff in Frankfurt), ter plaatse nog in de Oekraïense en de Servokroatische taal.

Gebed om vrede

Stamapostel Leber herinnerde aan het begin van zijn prediking aan de Wereldgebedsdag, die traditioneel elk jaar op 21 september plaatsvindt en waaraan ook de Nieuw-Apostolische Kerk deelneemt (wij berichtten). „Graag ondersteunen wij deze gedachte“, aldus de Stamapostel, die de gemeente opriep om bijzonder voor de vrede te bidden en nooit genoegen te nemen met onvrede en oorlog, maar erom te vragen, „dat de Heer ook daar hulp biedt, zodat mensen niet zo moeten lijden. Wij bidden er graag voor, dat de verantwoordelijken over de nodige wijsheid beschikken, zodat de ‚aardse’ vrede toch gehandhaafd blijft ".

Lees daartoe ook ons uitvoerige bericht op de website van de Nieuw-Apostolische Kerk Zuid-Duitsland.

 

Twee keer per jaar vindt een Districtsapostelvergadering van de Nieuw-Apostolische Kerk plaats, meestal in het hoofdkantoor van de kerk in Zürich. Deelnemers zijn de Stamapostel evenals alle Districtsapostelen en Districtsapostelhelpers. Elke drie jaar vindt een grote vergadering plaats met alle Apostelen. De volgende reguliere vergadering wordt voor het komende jaar op Pinksteren voorbereid in Kaapstad (Zuid-Afrika).