"Sla acht op het woord van God"

05.09.2007

Fotos: NAC Cape

Kaapstad. Het was een op het laatste ogenblik in de planning opgenomen reis, die Stamapostel Wilhelm Leber naar Kaapstad leidde. Een concert, een informatiebijeenkomst voor ambtsbroeders en twee diensten stonden op de overvolle agenda. Er werden drie nieuwe Apostelen en zes nieuwe Opzieners geordineerd voor de gebiedskerk Kaap.

Daaraan vooraf verleende Stamapostel Leber ambtsrust aan de al vele jaren in het ambt van Apostel dienende George Butityi Ngqunge (65) en verder aan de drie Opzieners Vincent Atkins (64), Cedric Laubscher (65) en William Vollenhoven (65). “U hebt de Heer met volle overgave gediend en de u toevertrouwden net veel liefde verzorgd”, zo luidden de woorden van dank tot zijn geloofsbroeders.

Allister Kriel (53), Albert Muyendekwa (49) en Harold Brian Swartbooi (51) ontvingen het Apostelambt voor de gebiedskerk Kaap. Daarna werden verder zes Opzieners gewijd. Zij zullen zowel in de westelijke als in de oostelijke provincies van het land werkzaam zijn.

Stamapostel Wilhelm Leber diende over een Bijbeltekst uit Hebreeën 2:1: “Daarom moeten wij al onze aandacht richten op wat we gehoord hebben, dan zullen we niet uit de koers raken.” De internationale leider van de kerk spoorde zijn geloofsbroeders en –zusters aan om nog meer acht te slaan op het woord van God en doelgericht door het leven te gaan.

 

De dienst op zondag vond plaats in de grote kerk van Silvertown. De dienst werd per satelliet in het hele land uitgezonden. In de Gebiedskerk Cape telt de Nieuw-Apostolische Kerk zo rond de 280.000 gelovigen.

Categorie: Afrique