Hulp voor de slachtoffers van de hurricane Katrina: NAK-charitatief geeft 50.000 Euro voor directe hulp

02.09.2005

Dortmund. De vereniging van de nieuw-apostolische gebiedskerken in Deutsland "NAK-karitativ" neemt met 50.000 Euro voor directe hulp deel aan de giften voor de slachtoffers van de hurricane Katrina in de Verenigde Staten. Het geld zal aan het World Relief Fund van de Nieuw-Apostolische Kerk in de Verenigde Staten worden overgemaakt. Verdere hulpacties zullen volgen.

Verschrikkelijke verwoestingen, de ergste in de geschiedenis van de Verenigde Staten, heeft de hurricane Katrina aangericht. In het bijzonder zijn de omgevingen in de staten Alabama, Louisiana en Mississippi getroffen. New Orleans is inmiddels geheel overstroomd. De mensen worden met acties die voor een deel op waaghalzerij lijken, uit de stad geëvacueerd.

Ook de Nieuw-Apostolische Kerk ter plaatse is getroffen. Districtsapostel Richard Freund deelt mee dat het kerkgebouw in Slidell, La. is getroffen. Het ligt aan de noord-oostelijke kust van het Meer van Ponchartrain - hier zijn de verwoestingen door Katrina bijzonder dramatisch. De 45 gemeenteleden hebben voor een deel alles verloren, hun huizen staan onder water. Op dit moment kunnen zij niet terug in hun huizen, zij leven net als de meeste andere mensen in hotels. Het gebied is afgesloten, daarom is meer informatie slechts spaarzaam te verkrijgen.

De Nieuw-Apostolische Kerk in de Verenigde Staten heeft als onmiddelijke maatregel geld uit haar World Relief Fund aan het Amerikaanse Rode Kruis overgemaakt. "NAK-karitativ" heeft evenzeer voor een onmiddelijke donatie besloten: 50.000 Euro gaan naar het rampenfonds van het World Relief Fund.
Giften aan "NAK-karitativ" zijn mogelijk. In een schrijven aan de Districtsapostelen in Duitsland deelt de bedrijfsleider van "NAK-karitativ" (Bernd Klippert) mee dat nieuw-apostolische geloofsbroeders- en zusters op de bekende rekening bij de Dresdner Bank kunnen doneren. Zij worden echter wel verzocht om bij de omschrijving "Catastrophe-hulp" te vermelden, want de mensen in de gebieden in Zuid-Duitsland, Zwitserland en Oostenrijk die getroffen zijn door het hoge water zullen eveneens door deze giften ondersteund worden.

 

Bankgegevens:

NAK-karitativ
Dresdner Bank AG Dortmund
BLZ 440 800 50, Kontonummer 104 014 500
Trefwoord "Katastrophenhilfe"

Meer details over de hulpacties zullen wij hier vermelden. De websites van "NAK-karitativ" en de Nieuw-Apostolische Kerk in de Verenigde Staten geven eveneens informatie: www.nak.de/karitativ und www.nac-usa.org.