Tsunami-ramp: Een hartelijk bedankt aan alle gevers

23.02.2005

Zürich. De Tsunami-ramp in de Zuid-Indische Oceaan is al ongeveer twee maanden geleden gebeurd en nog steeds worden er mensen vermist en nog steeds komen er giften binnen in een omvang die nog niet eerder is voorgekomen.

Meer dan 350.000 CHF werd tot nu toe alleen al op de rekening van de Nieuw-Apostolische Kerk Zwitserland ontvangen. Voor de directe noodhulp, alsmede de wederopbouw van bedrijfjes, woningen, scholen en ziekenhuizen werd voorlopig een bedrag van 100.000 USD ter beschikking gesteld.

Bovendien zal, naast het al geschonken bedrag van 100.000 CHF aan de "Glückskette", door de Nieuw-Apostolische Kerk Zwitserland een bedrag van elk 50.000 CHF aan terres des hommes en UNICEF worden gegeven, dit voor het verlenen van directe hulp. Een bedrag van tenministe 200.000 CHF zal worden gereserveerd voor langdurige hulp aan de slachtoffers van de zeebeving.
Door de talloze giften die speciaal voor Zuid-Azië zijn binnengekomen, verzoekt de N.A.K. Zwitserland om verdere giften niet meer aan een specifiek doel te koppelen, zodat deze ook voor andere charitatieve doeleinden in binnen- en buitenland gebruikt kunnen worden (zie www.nak.ch/news/news05_2.html).

Internationaal gezien is er tot nu toe een bedrag van meer dan 3 miljoen Euro op de verscheidene hulprekeningen van de Nieuw-Apostolische Kerk binnengekomen. In verschillende artikelen hebben wij hierover verslag gedaan. Op de vergadering van Districtsapostelen in Singapore op 4 februari 2005 kregen de Stamapostel en de Districtsapostelen een verslag over de afzonderlijke giftontvangsten en het resultaat van de directe en langdurige hulp die hierdoor kon worden verleend. Zij bedanken van harte alle geloofsbroeders- en zusters die enthousiast en met een warm hart zich hebben ingezet voor de in nood gekomen mensen. Voor het geval dat de kerkleden nog meer willen geven, verzoekt de kerkleiding om, gezien het geld dat al is ingezameld, dit niet meer voor een speciaal doel te doen.