NAKI nieuws

Weer een apostel in Soedan

(28.11.2012) Juba/Zürich. De Nieuw-Apostolische Kerk in Soedan heeft weer een apostel: de huidige opziener Morris Ukuni (46) kreeg afgelopen zondag dit ambt. Stamapostel Wilhelm Leber was daarvoor naar Juba gereisd; hij hield in de districtskerk in Muniki/Juba een feestelijke kerkdienst voor meer dan 1.800 gelovigen. [meer...]

Twee nieuwe apostelen voor Brazilië

(07.11.2012) Zürich/Recife. José Antonio Bonaite (53) en Reinaldo Milczuk (51) zijn de recent geordineerde apostelen voor de gebiedskerk Brazilië. Beiden ontvingen hun nieuwe ambt in een kerkdienst die stamapostel Wilhelm Leber in het weekeinde in Recife hield. Bovendien ontving Joáo Silva het ambt van opziener. [meer...]

Jürg Zbinden is de nieuwe apostel voor Tessin en Italië

(30.10.2012) Lugano/Zürich. „En houd de liefdadigheid en de onderlinge solidariteit in ere, want dat zijn offers waarin God behagen schept.” (Hebreeën 13:16), is het bijbelwoord dat de internationale kerkleider, stamapostel Wilhelm Leber, afgelopen zondag in de kerkdienst in Lugano als grondslag gebruikte. De gebiedskerk Zwitserland kreeg voor het werk in het zuidelijk gedeelte van het land een nieuwe apostel. Jürg Zbinden zal voortaan ook verantwoordelijk zijn voor het werk van de kerk in Italië. [meer...]

De weg van God

(24.10.2012) Zürich/St. Petersburg. Personele wijzigingen in de zielzorg van de kerk in Rusland: afgelopen zondag heeft stamapostel Wilhelm Leber in de kerkdienst in St. Petersburg twee apostelen en twee opzieners voor de Russische gebiedskerk geordineerd. Ook werden met de apostelen Wladimir Danilow en Alexander Kondraschow twee knechten van God ambtsrust verleend. Bovendien heeft nu ook het land Kazachstan de eerste gave van opziener ontvangen. [meer...]

Tshitshi Tshisekedi krijgt het ambt van districtsapostel voor Zuidoost-Kongo

(17.10.2012) Zürich. Volgend jaar januari zal de huidige districtsapostelhelper Tshitshi Tshisekedi het ambt van districtsapostel voor de gebiedskerk Zuidoost-Kongo ontvangen. Dit deelde stamapostel Wilhelm Leber tijdens de internationale vergadering van districtsapostelen in Herzliya, Israël mee. Districtsapostel Jean-Luc Schneider zal daarmee de verantwoording voor de verzorging van een van de grootste nieuw-apostolische gebiedskerken overdragen om zich meer te richten op zijn taken als stamapostelhelper. [meer...]

Een eerste exemplaar van de catechismus voor de stamapostel

(12.10.2012) Zürich/Herzliya. Het eerste gedrukte exemplaar van de nieuw-apostolische catechismus in de handen van stamapostel Wilhelm Leber: verheugd neemt de internationale kerkleider het boekwerk in de hand. Daarmee lopen jarenlange intensieve werkzaamheden ten einde, want midden december zal tenminste de Duitstalige catechismus gepubliceerd gaan worden. Enkele andere vertalingen zullen januari volgend jaar verschijnen. [meer...]

Nieuwe opleidingsprogramma’s in Afrika

(10.10.2012) Zürich/Herzliya. Nieuwe opleidingsprogramma’s voor ambtsdragers of musici in de gemeenten – twee van een hele rij agendapunten van de districtsapostelbijeenkomst voor Afrika. Aan de conferentie namen alle districtsapostelen en districtsapostelhelpers deel die werkzaam zijn op het Afrikaanse continent. Het eerste punt van de agenda is een verslag over de nieuwe hostiebakkerij van de Nieuw-Apostolische Kerk in Lusaka, Zambia. [meer...]

»Mijn boodschap voor dankdag voor de oogst: werken voor Christus! «

(08.10.2012) Zürich/Duisburg. „Laten we iedere dag iets doen voor Christus! Dat is mijn boodschap op deze dankdag voor de oogst.“ Met deze markante uitspraak wendde stamapostel Wilhelm Leber zich tot de vele duizenden deelnemers aan de kerkdienst in Duisburg en de door satelliet aangesloten gemeenten. De bijbeltekst uit Psalm 35:18 stond centraal in zijn preek: „Dan zal ik u prijzen in de gemeenschap, u loven waar heel uw volk bijeen is.” [meer...]

Een kort bezoek vol dankbaarheid aan de vertalers

(01.10.2012) Zürich/Frankfurt. Meer dan 30 vertalers waren tijdens de kerkdienst voor de Europese ambtsdragers van de Nieuw-Apostolische Kerk bezig om de preek in hun moedertalen te vertalen. Stamapostel Wilhelm Leber die deze kerkdienst in de gemeente Frankfurt-West vierde, verraste hen aansluitend met een bezoek. Plaats van ontmoeting was het Verlag Friedrich Bischoff in Frankfurt. [meer...]

Stamapostel: "Het koninkrijk van de hemel is nabij"

(30.09.2012) Zürich/Frankfurt. Alle Europese zielzorgers van de Nieuw-Apostolische Kerk – actief en met ambtsrust – waren op 30 september 2012 voor een kerkdienst voor ambtsdragers uitgenodigd. Deze werd door stamapostel Wilhelm Leber (65) in de gemeente Frankfurt-West gehouden. De preek werd via satelliet naar vele honderden gemeenten in Europa uitgezonden. Het was de derde kerkdienst die Wilhelm Leber als stamapostel in Frankfurt hield. [meer...]