NAKI nieuws

Stamapostel betreurt het uitbreken van de Irak-oorlog!

(24.03.2003) Zürich. Het hoofd van de Nieuw-Apostolische Kerk, Stamapostel Richard Fehr, betreurt het uitbreken van de oorlog in Irak. Hij verzoekt alle nieuw-apostolische christenen voor de slachtoffers en hun betrokkenen te bidden. [meer...]

Districtsapostel Erwin Wagner overleden

(26.09.2002) Kitchener/Zürich. Vrijdag 20 september 2002 zal voor de nieuw-apostolische gemeenteleden in Noord-Amerika als een treurige dag worden herinnerd: na een langdurige en geduldig gedragen ziekte is Districtsapostel Erwin Wagner op 73-jarige leeftijd overleden. Jarenlang heeft hij als Districtsapostel gediend. [meer...]

Meer dan 300 Apostelen in Johannesburg

(27.05.2002) Johannesburg. Het Sandton Convention Centre in het hart van Johannesburg vormde dit jaar het schouwspel van de Pinksterdienst van de Nieuw-Apostolische Kerk. Meer dan 300 Apostelen uit de gehele wereld namen hieraan deel. [meer...]

Districtsapostel Erwin Wagner de ambtsrust verleend

(26.05.2002) Kitchener. Op zondag 14 april 2002 hield Stamapostel Richard Fehr een grote feestdienst in de gemeente Kitchener, gebiedskerk Canada. Aan het einde van de kerkdienst verleende hij Districtsapostel Erwin Wagner ambtsrust. [meer...]

Invoering New King James Version

(01.12.2001) Zürich. Op 1 januari 2001 werd voor het Duitse taalgebied de in 1984 herziene bijbelvertaling van Luther ingevoerd. In de Nieuw-Apostolische Kerk zal vanaf 1 januari 2002 de New King James Version worden gebruikt voor alle Engelstalige gemeenten. [meer...]

In moeilijke uren geloven

(20.09.2001) Zürich. Stamapostel Richard Fehr is gezond en behouden uit de Verenigde Staten teruggekeerd. Op zondag 16 september 2001, hield hij een kerkdienst in Atlanta, Georgia, die via de satelliet naar alle nieuw-apostolische gemeenten in geheel Noord-Amerika werd uitgezonden. [meer...]

Ons medeleven gaat uit naar alle leeddragenden

(14.09.2001) Zürich. De Nieuw-Apostolische Kerk betuigt haar medeleven aan alle mensen die onder de verschrikkelijke gebeurtenissen in New York, Washington en Pennsylvania lijden. [meer...]

Nieuwe regeling met betrekking tot het ambt van Onderdiaken

(15.08.2001) De Stamapostel en de Districtsapostelen van de Nieuw-Apostolische Kerk hebben naar aanleiding van een districtsapostelvergadering tot een nieuwe regeling voor het ambt van Onderdiaken besloten. [meer...]

De Nieuw-Apostolische Kerk vaardigt leidraad uit

(26.04.2001) Door middel van een brief die eind januari 2001 in alle nieuw-apostolische gemeenten werd voorgelezen, werden de gemeenteleden door de leider van de Nieuw-Apostolische Kerk, Stamapostel Richard Fehr, geïnformeerd over de invoering van een leidraad. Met deze leidraad "Dienen en leidinggeven in de Nieuw-Apostolische Kerk" zijn daardoor voor alle ambtsdragers en geloofsbroeders- en zusters, die leidinggevende taken in de gemeenten vervullen, uniforme en bindende richtlijnen geschapen. [meer...]
Artikel 431 tot 439 van 439