NAKI nieuws

Het geloven in het hiernamaals van de nieuw-apostolische christen

(24.02.2005) Zürich. Das Entschlafenenwesen hat in der Neuapostolischen Kirche traditionell eine hohe Bedeutung. Seit über 50 Jahren feiern neuapostolische Christen dreimal im Jahr einen Entschlafenengottesdienst. Umso erstaunlicher ist die Tatsache, dass es nur wenig Literatur zu diesem Thema gibt. [meer...]

Tsunami-ramp: Een hartelijk bedankt aan alle gevers

(23.02.2005) Zürich. De Tsunami-ramp in de Zuid-Indische Oceaan is al ongeveer twee maanden geleden gebeurd en nog steeds worden er mensen vermist en nog steeds komen er giften binnen in een omvang die nog niet eerder is voorgekomen. [meer...]

NAK Oostenrijk is online

(12.02.2005) Zürich. De Nieuw-Apostolische Kerk in Oostenrijk is sinds kort ook online te bereiken. Via het adres www.nak.at kan de lezer meer te weten komen over de organisatie, structuur en lokale activiteiten. [meer...]

De eerste vergadering van Districtsapostelen in Azië

(10.02.2005) Singapore. Het was de eerste vergadering van Districtsapostelen op het continent Azië - en daarmee tegelijkertijd de laatste met Stamapostel Richard Fehr, die zoals bekend tijdens de Pinksterdienst ambtsrust krijgt. [meer...]

Feestelijke première in Jakarta

(07.02.2005) Jakarta. Nog niet eerder waren de Stamapostel en alle Districtsapostelen en Districtsapostelhelpers bij elkaar in een kerkdienst in Indonesië. Daarom was het geen wonder dat de feestelijke kerkdienst, gehouden door Stamapostel Richard Fehr op zondag 6 februari 2005 in het Convention Centre in Jakarta, onder bijzondere voortekenen stond. [meer...]

PG Oecumene: Nader tot elkaar komen is belangrijk!

(03.02.2005) Theorie en praktijk dekken niet altijd dezelfde lading - dit kunnen de leden van de projectgroep Oecumene beamen. Het geloofsleven van een praktisch christen is ook niet altijd gelijk aan de voorschriften van de desbetreffende catechismus. Voor de leden van de projectgroep Oecumene is het daarom van belang om beide te onderzoeken: theorie en praktijk van de theologie en het gemeenteleven in de verscheidene kerken. Om dat te doen heb je contacten nodig. [meer...]

Een overzicht van alle gemeenten in Europa

(01.02.2005) Zürich. Een overzicht van alle gemeenten van de Nieuw-Apostolische Kerk in Europa - voor zover het de adressen betreft. Deze service kunnen wij nu aanbieden: de Europese gemeentezoeker is online. [meer...]

Wolfgang Nadolny nieuwe Districtsapostel voor Berlijn

(18.01.2005) Berlijn. Wolfgang Nadolny (48) is de nieuwe Districtsapostel voor de gebiedskerk Berlijn en Brandenburg. Hij treedt daarmee in de voetstappen van Districtsapostel Fritz Schröder, die op zondag 16 januari 2005 in de gemeente Berlijn-Lichtenberg, na 46 jaar werkzaam te zijn geweest als ambtsdrager, op feestelijke wijze de ambtsrust werd verleend. [meer...]

"Wij voelen met geheel ons hart mee"

(04.01.2005) Hannover. "Wij voelen geheel met ons hart mee met alle slachtoffers en de achtergeblevenen die een onvoorstelbaar leed is overkomen." Met deze woorden uitte Stamapostel Richard Fehr zijn gevoelens over de ramp in Zuid-Azië. [meer...]

Een hartelijk welkom van NAC Korea!

(13.11.2004) Zürich. "A warm welcome to eyeryone!" (Een hartelijk welkom aan iedereen!). Dit staat te lezen op de engelstalige homepage van de New Apostolic Church Korea. Sinds half november 2004 is de site online. [meer...]