NAKI nieuws

Eerste kerkdienst in thuisgemeente

(06.06.2005) Zürich: Stamapostel in ruste Richard Fehr werd van harte welkom geheten in zijn nieuwe thuisgemeente Zürich-Hottingen. Daar zal hij voortaan de kerkdiensten bezoeken. [meer...]

Aanvulling op de Pinksterdienst 2005: Deelnemersaantal was een record

(31.05.2005) Zürich. Stamapostel Wilhelm Leber uitte zich zeer verheugd over het aantal deelnemers aan de Pinksterdienst 2005. In een schrijven aan de Apostelen deelde de Stamapostel mee dat de wereldwijde satellietuitzending van de Pinksterdienst uit Fellbach prima is verlopen: 2,2 miljoen deelnemers konden de kerkdienst live meemaken. [meer...]

Samenvatting "Persconferentie" Twee Stamapostelen beantwoordden vragen van journalisten en vertegenwoordigers van kerken

(24.05.2005) Zürich. (or/pj). Ongeveer een uur duurde de persconferentie over de opvolging van de Stamapostel in de Nieuw-Apostolische Kerk. De vragen van de uitgenodigde pers en vertegenwoordigers van kerken waren talrijk en interessant. Beide Stamapostelen, Stamapostel in ruste Richard Fehr en de huidige Stamapostel Wilhelm Leber, benutten deze gelegenheid om inhoudelijk op de vragen in te gaan en respectievelijk de huidige positie van de kerk mede te delen. [meer...]

Districtsapostel Otto Gerke overleden

(24.05.2005) Zürich. Op de gezegende leeftijd van 97 jaar is de Districtsapostel in ruste voor Australïe, Otto Gerke, na een kort verblijf in het ziekenhuis rustig in zijn slaap overleden. [meer...]

Stamapostel Wilhelm Leber: "Ik sta vóór u met een siddering in mijn ziel!"

(20.05.2005) Stuttgart. Het was heel stil in de ronde, tot op de laatste plaats bezette nieuw-apostolische districtskerk in Fellbach bij Stuttgart. Stamapostel Richard Fehr had juist aan de gemeente bekendgemaakt, dat hij in de loop van de dienst Districtsapostel Wilhelm Leber tot zijn opvolger zou ordineren (zie betekenis van het ambt van Stamapostel). [meer...]

Tussen continuïteit en verandering: Persconferentie met de beide Stamapostelen

(18.05.2005) Zürich. Geïnteresseerde vertegenwoordigers van tijdschriften, internetmagazines, agentschappen en andere kerken waren aanwezig bij de persconferentie met Stamapostel in ruste Richard Fehr en de nieuwe internationale kerkleider, Stamapostel Wilhelm Leber. De persconferentie vond plaats in het congrescentrum van de Nieuw-Apostolische Kerk te Zürich. [meer...]

Wisseling aan de top van de Nieuw-Apostolische Kerk: Wilhelm Leber is de nieuwe Stamapostel

(15.05.2005) Zürich. De Pinksterdienst die dit jaar werd gehouden, is op feestelijke wijze geëindigd. Een ontroerde gemeente vierde het afscheid van Stamapostel Richard Fehr, die na een ambtswerkzaamheid van 17 jaar de leiding over de Nieuw-Apostolische Kerk in jongere handen gaf. Leest u de nu volgende persmededeling van de Nieuw-Apostolische Kerk. [meer...]

Newsflash uit Stuttgart: Wilhelm Leber wordt de nieuwe Stamapostel!

(13.05.2005) Stuttgart. Dr. Wilhelm Leber, tot nu toe Districtsapostel in het Noorden van Duitsland, zal de opvolger worden van Stamapostel Fehr en daarmee de nieuwe Stamapostel van de Nieuw-Apostolische Kerk. [meer...]

Vaticaan antwoordt op condoléancebrief

(09.05.2005) Zürich. Post voor de Stamapostel afkomstig van het Vaticaan. Staatssecretaris Monseigneur Caccia bedankt zich hierin voor de condoléancebrief van de Stamapostel naar aanleiding van de dood van paus Johannes Paulus II. [meer...]

Standpunt van de Nieuw-Apostolische Kerk met betrekking tot het begrip zonde

(29.04.2005) Zürich. Al in april vorig jaar kwam de vergadering van Districtsapostelen in Zürich met een nieuw standpunt over het begrip zonde. Het nieuwe daaraan is, dat voor het eerst een onderscheid wordt gemaakt tussen zonde en schuld. [meer...]