NAKI nieuws

Het doen van goede werken en het uiten van liefde in Basel

(09.02.2006) Basel. "Het doen van goede werken en liefdedaden" - dat is het motto van dit jaar voor de Nieuw-Apostolische Kerk in Zwitserland. Kleine en grote acties zullen op gemeenteniveau het motto onderstrepen. Eind januari 2006 overhandigde de voorganger van de nieuw-apostolische gemeente Kleinbasel, Herder Heinz Jenne, een check van meer dan 8.000 Zwitserse Franken. [meer...]

Feestdienst met ordinatie in Berlijn: Dagelijks een half uur naar God luisteren

(07.02.2006) Berlijn. Na 40 jaar actief te zijn geweest als ambtsdrager in de Nieuw-Apostolische Kerk, werd op zondag 5 februari 2006 aan Apostel Sieghard Behr op een feestelijke wijze ambtsrust verleend. Tijdens de kerkdienst in Berlijn zei Stamapostel Wilhelm Leber dat de scheidende Apostel zijn opdracht nauwgezet en met een heilige ijver heeft uitgevoerd. [meer...]

De NAK preciseert haar heilsleer: Exclusief ja, echter zonder aanspraak op alleenrecht

(24.01.2006) Zürich. De Nieuw Apostolische Kerk preciseert haar begrip van heil en exclusiviteit. Er wordt openlijk duidelijk gemaakt dat de in de Nieuw-Apostolisch Kerk verzegelde christenen, zich zien als bruid van Christus en daarmede gelegenheid hebben deel te nemen aan de wederkomst des Heren. In het Eindgericht verleent God door Zijn Zoon nogmaals heil. Alle zielen die dan voor God bestaan, verkrijgen in de nieuwe schepping de eeuwige gemeenschap met God. [meer...]

Nieuw-Apostolische Kerk wijzigt het doopbegrip Dopen in drie-eenheid worden voortaan erkend als geheel geldig

(24.01.2006) Zürich. Met ingang van 24 januari 2006 wijzigt de Nieuw-Apostolische Kerk haar begrip van Doop en Verzegeling. Een speciaal daarvoor gehouden informatieavond in Uster (Zwitserland) werd per satelliet over de hele wereld uitgezonden naar alle nieuw-apostolische gemeenten. [meer...]

Informatieavond in Uster Veranderingen in de leer wereldwijd per satelliet uitgezonden

(24.01.2006) Uster. De nieuw-apostolische kerkgemeente in Uster (Zwitserland) was op 24-01-2006 schouwplaats van een informatieavond die per satelliet naar de nieuw-apostolische gemeenten over de hele wereld werd uitgezonden. Stamapostel Wilhelm Leber, hoogste geestelijke in de Nieuw-Apostolische Kerk, presenteerde zelf deze avond. [meer...]

Apostel Théophile Mundele Bayungasa overleden

(13.01.2006) Ndana/Kongo. Na een lange, dapper gedragen ziekte is Apostel Théophile Mundele Bayungasa overleden. Hij werd 54 jaar. De uitvaart vond plaats op 14 januari 2006 in de centrale kerk in Inkisi, provincie Bas-Congo. [meer...]

Aleqa Hammond is de nieuwe minister voor gezin en justitie op Groenland

(22.12.2005) Nuuk. Aleqa Hammond, Glaubensschwester in der neuapostolischen Gemeinde Nuuk, ist zur neuen Familien- und Justizministerin ihres Heimatlandes Grönland ernannt worden. Bezirksapostel Karlheinz Schumacher, für die Aktivitäten der Neuapostolischen Kirche auf Grönland verantwortlich, gratulierte ihr herzlich. [meer...]

Ordinaties en verlening ambtsrust in Nigeria

(07.12.2005) Port Harcourt. Een uitgebreide reis in Nigeria bracht Stamapostel Wilhelm Leber naar Owerri, Port Harcourt en Uyo. In de kerkdienst in Owerri op zaterdag 3 december 2005 verleende hij Apostel Felix Amah Omeh de ambtsrust en ordineerde hij Geoffrey Odinakachi Nwogu tot nieuwe Apostel. David Adjabeng uit Ghana ontving het ambt van Opziener. [meer...]

Verlening ambtsrust en ordinaties: Karlheinz Schumacher is nieuwe Districtsapostel voor Noord-Duitsland

(28.11.2005) Bremen. Karlheinz Schumacher is de nieuwe Districtsapostel voor de gebiedskerk Noord-Duitsland. Hij neemt daarmee de zielzorg en de organisatorische leiding over van meer dan 300 gemeenten bestaande uit 45.000 leden van de Nieuw-Apostolische Kerk in de bondsstaten Bremen, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Schleswig-Holstein en het Noord-Westen van Niedersachsen. Verder verzorgt de gebiedskerk Noord-Duitsland ook de activiteiten van de Nieuw-Apostolische Kerk in de landen Denemarken, Estland, Finland, Groenland, Ijsland, Norwegen en Zweden. [meer...]

Dinsdag 24 januari 2006: Informatieavond per satelliet

(23.11.2005) Zürich. Op dinsdagavond 24 januari 2006 begint de Nieuw-Apostolische Kerk een nieuw hoofdstuk met haar informatiepolitiek: een informatieavond die per satelliet zal worden uitgezonden voor een speciaal daarvoor uitgenodigde groep toehoorders. Dit kwamen de Stamapostel en de Districtsapostelen met elkaar overeen op de bijeenkomst van Districtsapostelen afgelopen oktober in Zürich. [meer...]